Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru a Big Loop

XXXmas Carol

8 – 23 Rhagfyr 2021

Stiwdio Wolfson

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru'n symud i Lefel Rhybudd 2, canllawiau dilynol ar fesurau ymbellhau cymdeithasol a digwyddiadau dan do, ac i ddiogelu ein cynulleidfaoedd, staff, a chast a chriw ein cynyrchiadau, mae'n ddrwg gennym fod pob perfformiad o’r sioeau a drefnwyd wedi'u canslo o 26 Rhagfyr tan o leiaf 15 Ionawr 2022. 

Byddwn yn ebostio’r archebydd wreiddiol a threfnu ad-daliad awtomatig iddynt; nid oes rhaid cysylltu â ni. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a siom a achosir gan y canslad hwn.

Gwyliwch Polly Amorous a'i ffrindiau'n gwneud Dickens dan yr uchelwydd ar gyfer 'anti-panto' fwyaf di-drefn Caerdydd erioed.

Gan roi'r 'ass' nôl yn y cl-ass-ur Nadoligaidd hwn gyda drag, bwrlésg, syrcas a chaneuon, bydd XXXmas Carol yn rhoi chwant stwffin i chi.

Mae'r fersiwn bisâr hwn o hunllef Nadoligaidd Charles Dickens yn berffaith os oes well gennych chi'r drwg na'r da dros dymor y gwyliau.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Deliciously naughty...a variety show in a parallel universe”

The Reviews Hub
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“wonderfully camp”

Fairy Powered Productions

Rydyn ni wedi ysglyfio'r tafarndai, carchardai a wercysau lleol i ddod â'r artistiaid mwyaf rhyfedd a rhyfeddol yn ne Cymru i chi, gan gynnwys Rahim El Habachi, Foo Foo LaBelle, Bunmi Odumosu, Eric McGill a Geraint Owen.

Anghofiwch am Nadolig y gorffennol – dyma anrheg Nadolig i'w gofio am yr holl Nadoligau sydd eto i ddod. Dewch, da chi!

“Imagine Moulin Rouge dropped right into the heart of the capital”

South Wales Life
Y Tîm

Cwmni
Polly Amorous
Foo Foo LaBelle
Rahim El Habachi
Eric McGill
Bunmi Odumosu
Geraint Owen

Cyfarwyddwr
Duncan Hallis

Dylunydd
Petros Kourtellaris

Cynorthwywyr Dylunio
Ruby Boswell-Green
Juliette Georges
Faith Hucklesby
Lucile Russing
Nikita Verboon

Dylunydd Goleuo
Sherry Coenen

Cynhyrchwyr
Ben Clark
Peter Darney
Jasmine Okai
George Soave

Rheolwr Cynhyrchu
Nick Allsop

Rheolwr Llwyfan
Philippa Mannion

Dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain
Cathryn McShane

Cymdeithion Creadigol
Nerida Bradley
Tafsila Khan

Amser cychwyn: 8.30pm, Drysau 8pm
Matinee 31 Rhagfyr 2.30pm, Drysau 2pm

Hyd y perfformiad: 2 awr a 30 munud (gan gynnwys egwyl)

Cyfyngiad oedran: 18+
Yn cynnwys noethni, iaith gref, bangiau uchel a goleuadau strôb.

Rhagolwg: 8 Rhagfyr 8.30pm, £10

Perfformiadau BSL: 11 Rhagfyr 8.30pm + 17 Rhagfyr 8.30pm

Myfyrwyr, Hynt + digyflogedig

£12

Cynnig grwpiau

£3 oddi ar y pris llawn i grwpiau 10+

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Pwysig: Diogelwch a gofynion Covid

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, bydd rhaid i bawb sy’n mynychu’r perfformiad hwn ddangos Pàs Covid y GIG neu dystiolaeth canlyniad prawf Covid negyddol ynghŷd ag ID llunDarllenwch ein cwestiynau cyffredin i weld sut i gael eich un chi.

Rydyn ni wedi rhoi nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod ein lleoliad yn Covid-ddiogel ac yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth.

Stiwdio Wolfston

Cyflwynir yn

Stiwdio Wolfson