Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations

2 Hydref 2022

Theatr Donald Gordon

Beth yw canlyniadau ehangu ein gorwelion?

Mae’r awydd i ehangu ein gorwelion yn un naturiol, ond i lawer, mae’n angenrheidiol i wella ar amgylchiadau. Fodd bynnag, yn aml mae gwneud hyn yn arwain at ganlyniadau anfwriadol.

Drwy gyfres o storïau cyflinellol, mae opera newydd Opera Cenedlaethol Cymru yn archwilio’r uchafbwyntiau ac isafbwyntiau o ymfudo: o ymfudiad adar i hwylio'r Mayflower dros 400 mlynedd yn ôl; o hanes caethwas Affricanaidd Caribïaidd ym Mryste i brofiad y meddygon Indiaidd sy'n gweithio yn y Gig.

Mae amlochredd y gerddoriaeth, a gyfansoddwyd gan y cyfansoddwr Prydeinig Will Todd (Alice’s Adventures in Wonderland), yn wahanol i unrhyw beth a berfformiwyd o’r blaen yn WNO, ac mae’n addasu i leoliad ac awyrgylch bob naratif, a ysgrifennwyd gan chwe awdur o wahanol gefndiroedd. Yn ymuno â Cherddorfa WNO estynedig mae cast o 100 o berfformwyr sy’n cynnwys Corws WNO, côr gospel, dawnswyr Bollywood a chorws plant.

Drama epig ar raddfa enfawr, profiad byw na ellir ei fethu.

wno.org.uk/migrations
#WNOmigrations

Cenir yn Saesneg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Yn cynnwys themâu hiliaeth ac iaith a all beri gofid i rai pobl.

Amser cychwyn:
Sul 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 20 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 neu 6 opera ac arbedwch 25%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION I'R RHEINY DAN 16 OED

Tocyn £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon