Theatr Donald Gordon yw ein prif theatr ac mae lle i 1,896 o ymwelwyr eistedd ynddi i fwynhau rhai o gynyrchiadau gorau'r byd ar y llwyfan theatr mwyaf ond un yn Ewrop.

Mae gan y theatr 'lyric' odidog, a gafodd ei henwi ar ôl ei noddwr - Donald Gordon, gŵr busnes o Dde Affrica a roddodd £10 miliwn i Ganolfan Mileniwm Cymru- acwstig gwych ac fe'i cynlluniwyd yn bennaf ar gyfer perfformiadau llais yn hytrach na cherddorfa.

ACWSTIG

Opera yw un o'r cynyrchiadau anoddaf i'w llwyfannu, felly dyluniwyd y theatr o ran acwsteg er mwyn sicrhau bod y sain o ansawdd anhygoel ym mhob un sedd.

Er mwyn galluogi'r sain i adleisio, defnyddiwyd cymysgedd o flociau adlewyrchol a thameidiog yn y waliau.

Mae'r cynllun yn cynnwys dros 45,000 o friciau sydd wedi'u gosod yn unigol, gyda 42 math gwahanol o 'friciau acwsteg' terracotta o wahanol siapiau.

Cafodd blociau mwy eu gosod yn fwriadol tuag at frig y balconïau ac yng nghefn y neuadd lle maen nhw'n bellach i ffwrdd oddi wrth y gynulleidfa ac yn helpu i adlewyrchu'r sain tuag at y nenfwd sy'n bownsio i lawr oddi ar y nenfwd tuag at y gynulleidfa.

Mae hyd yn oed y seddi wedi'u cynllunio i greu acwsteg wych. Mae'r seddi (sy'n cynnwys 121 o dyllau yn eu gwaelod) wedi'u cynllunio fel bod y sain sy'n cael ei adlewyrchu oddi arnyn nhw yn dynwared oedolyn, sy'n gwneud i bob perfformiad swnio fel bod yr awditoriwm yn llawn.

Ar gyfer sioeau cerdd a chyngherddau mae angen acwsteg gwahanol, felly mae paneli acwstig a llenni'n cael eu defnyddio o amgylch y neuadd.

CYNYRCHIADAU A SIOEAU CERDD

Mae rhai o gynyrchiadau mwyaf llwyddiannus y byd wedi cael eu perfformio ar lwyfan y Ganolfan, gan gynnwys The Lion King, Les Misérables, Wicked, Phantom of the Opera, Opera Cape Town yn ogystal â pherfformiadau gan ein cwmni opera preswyl, sef Opera Cenedlaethol Cymru.

Mae'r theatr hefyd yn lleoliad gwych i wylio cerddoriaeth fyw. Mae llawer o gerddorion adnabyddus wedi perfformio yma, gan gynnwys Billy Bragg, Elvis Costello, Van Morrison, Ben Folds, Rufus Wainwright, John Grant, Belle and Sebastian, a Don McLean.

Mae llawer o gwmnïau byd-enwog hefyd wedi dawnsio yma, er enghraifft Cwmni Bale AwstraliaCwmni Bale Seland NewyddCwmni Bale Mariinsky o Rwsia, Cwmni Acrobatig Guangdong o Tsieina a Chwmni Theatr Dawns Americanaidd Alvin Ailey.

CYNLLUN SEDDI

Mae'r cynllun seddi yn cynnwys y Cylch Uchaf, y Cylch, Uwch Seddi'r Llawr, Seddi Canol y Llawr a'r Seddi Gwaelod, a phrisiau'r tocynnau'n adlewyrchu lleoliad y seddi. Mae rhai llefydd i sefyll hefyd, yn ogystal â llefydd i gadeiriau olwyn a gofalwyr.

Mae'r 22 o lefydd i gadeiriau olwyn yn y prif awditoriwm ar gael ar gyfer pob perfformiad ac maent wedi'u lleoli ar bob lefel eistedd. Wrth archebu lle ar gyfer cadair olwyn rhowch wybod i'r swyddfa docynnau am unrhyw ofynion arbennig sydd gennych, gan gynnwys anghenion y cydymaith.

Mae modd newid ardal y seddi a'r llwyfan yn gyfan gwbl yn ddibynnol ar y math o berfformiad, ac mae modd ychwanegu neu dynnu seddi i gyd-fynd â'r gwagle angenrheidiol.

Mae ardal hanner crwn y seddi blaen wedi'i adeiladu ar hydroleg ac mae modd eu gostwng i greu pwll cerddorfa sydd â digon o le i 110 o gerddorion. Mae chwe rhan arall o'r llawr y mae'n bosib eu codi neu eu gostwng sy'n golygu bod modd newid y theatr ar gyfer pob math o berfformiad.

Mae ein seddi ar wyredd mwy serth nag arfer hefyd sy'n golygu bod modd i'r gynulleidfa weld y llwyfan cyfan, sy'n wych ar gyfer gwylio gwaith coreograffi neu ddawnsfeydd cymhleth yn ystod sioeau dawns neu fale.

Er mwyn dod o hyd i'ch sedd, edrychwch ar gynllun seddi'r theatr.