Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: The Makropulos Affair

16, 23 + 28 Medi 2022

Theatr Donald Gordon

Beth pe baech yn gallu byw am byth?

Mae'r difa enigmatig Emilia Marty yn edrych yn dda o ystyried ei hoedran. A chyfrinach ei hieuenctid yw elicsir hudolus o fywyd a gymerodd ganrifoedd yn ôl. Ers dros 300 o flynyddoedd, mae wedi byw sawl bywyd - gan symud ar draws Ewrop, newid ei henw a thorri calonnau ar hyd y daith - wrth iddi ddilyn awydd i fod y gantores orau erioed. Ond wrth i'r elicsir ddechrau pylu, a fydd hi ar dân i ddod o hyd i’r ateb am ieuenctid di-ben-draw?

Byddwch yn barod i gael eich meddiannu gan un o storiâu dirgelwch mwyaf cyffrous opera, The Makropulos Affair, sy'n ein harwain ar daith i ddatgelu hunaniaeth go iawn y ferch gyfareddol hon. Dan arweiniad Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus, mae sgôr hynod ddramatig Janáček yn ychwanegu at y dirgelwch, gan eich gadael i bendroni, tybed a all anfarwoldeb ddod â hapusrwydd go iawn, neu ai melltith ydyw?

wno.org.uk/makropulos
#WNOmakropulos

Cenir mewn Tsieceg, gydag uwchdeitlau yn Gymraeg a Saesneg

Amser cychwyn:
Mer + Gwe 7.15pm

Hyd y perfformiad: Tua dwy awr ac 20 munud gyda dwy egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 neu 6 opera ac arbedwch 25% 

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50, yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION I'R RHEINY DAN 16 OED

Tocyn am £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Gweld popeth

Opera Cenedlaethol Cymru: The Magic Flute

Opera Cenedlaethol Cymru: Blaze of Glory!

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations

Opera Cenedlaethol Cymru: La bohème

Opera Ieuenctid WNO: Cherry Town, Moscow

Opera Cenedlaethol Cymru: The Makropulos Affair

Opera Cenedlaethol Cymru: Migrations