Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Sioe Gerdd Gomedi Lwyddiannus Llundain

Waitress

Theatr Donald Gordon

30 Mai - 4 Mehefin 2022

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Waitress {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-941

Sioe Gerdd Gomedi Lwyddiannus Llundain

Waitress

30 Mai - 4 Mehefin 2022

Theatr Donald Gordon

Mae perfformiadau Waitress yng Nghaerdydd wedi eu gohirio oherwydd y pandemig Coronafeirws. Y dyddiadau newydd fydd y sioe yn cael ei berfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yw 30 Mai - 4 Mehefin 2022. Mae deiliaid tocynnau wedi eu symud yn awtomatig i ddyddiad a seddi sy’n cyfateb i’r archeb wreiddiol. Gellir dod o hyd i holl fanylion eich archeb newydd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

“Treat yourself to a slice of five-star musical pie” (The Times) wrth i Lucie Jones (Waitress, Les Misérables, Ghost the Musical, Legally Blonde) chwarae rhan Jenna unwaith eto yn y sioe gerdd gomedi boblogaidd, Waitress.

Dewch i gwrdd â Jenna, gweinyddes a phobydd peis sy’n breuddwydio am damaid o hapusrwydd. Pan mae doctor golygus yn symud i’w thref, mae bywyd yn cymhlethu. Gyda chymorth ei ffrindiau Becky a Dawn, mae Jenna yn goresgyn ei heriau ac yn canfod mai chwerthin, cariad a chyfeillgarwch yw’r rysáit perffaith ar gyfer hapusrwydd.

Dan arweiniad creadigol tîm o ferched sy’n torri tir newydd, mae’r cynhyrchiad “warm, witty, wise and hilarious” (Express) yma yn cynnwys “one of the best scores in years” (The Stage). Gyda sgôr gan Sara Bareilles a enillodd wobr Grammy (Love Song, Brave) llyfr gan y sgriptiwr ffilmiau arobryn Jessie Nelson (I Am Sam) a chyfarwyddo gan Diane Paulus a enillodd wobr Tony® (Pippin, Finding Neverland).

Roedd y gynulleidfa ar eu traed bob nos yn West End Llundain a Broadway. Waitress yw’r “real deal” (Independent) a chomedi gerdd “made from the finest ingredients” (Time Out).

Archebwch nawr er mwyn sicrhau eich tocynnau ar gyfer sioe sy’n cael ei ddisgrifio gan yr Express fel “joyously life-affirming celebration of love and friendship”.

Nodwch: Mae’r lluniau’n dangos cynyrchiadau’r West End a thaith UDA.
Mae cast taith y DU i’w gael ei gadarnhau.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth. 

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Canllaw Oed: 13+
Nodwch: Mae Waitress yn delio â themâu aeddfed felly mae gofyn i rieni ystyried hyn os ydynt yn dod â phlant dan 13 oed i weld y sioe.

Gall y cynhyrchwyr wneud newidiadau i’r cast am unrhyw reswm, ar unrhyw bryd, ac felly nid oes modd gwarantu y bydd unrhyw artist penodol yn ymddangos yn y sioe.

Amser cychwyn: 
Llun – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon