Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Sioe Gerdd Gomedi Lwyddiannus Llundain

Waitress

Theatr Donald Gordon

30 Mai – 4 Mehefin 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Waitress {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-941

Sioe Gerdd Gomedi Lwyddiannus Llundain

Waitress

30 Mai – 4 Mehefin 2022

Theatr Donald Gordon

“Treat yourself to a slice of five-star musical pie” (The Times) wrth i Chelsea Halfpenny (9 to 5, Casualty gan y BBC, Emmerdale gan ITV) serennu fel Jenna yn y sioe gerdd gomedi boblogaidd, Waitress. 

Dewch i gwrdd â Jenna, gweinyddes a phobydd peis sy’n breuddwydio am damaid o hapusrwydd. Pan mae doctor golygus yn symud i’w thref, mae bywyd yn cymhlethu. Gyda chymorth ei ffrindiau Becky a Dawn, mae Jenna yn goresgyn ei heriau ac yn canfod mai chwerthin, cariad a chyfeillgarwch yw’r rysáit perffaith ar gyfer hapusrwydd.

Dan arweiniad creadigol tîm o ferched sy’n torri tir newydd, mae’r cynhyrchiad “warm, witty, wise and hilarious” (Express) yma yn cynnwys “one of the best scores in years” (The Stage). Gyda sgôr gan Sara Bareilles a enillodd wobr Grammy (Love Song, Brave) llyfr gan y sgriptiwr ffilmiau arobryn Jessie Nelson (I Am Sam) a chyfarwyddo gan Diane Paulus a enillodd wobr Tony® (Pippin, Finding Neverland).

Roedd y gynulleidfa ar eu traed bob nos yn West End Llundain a Broadway. Waitress yw’r “real deal” (Independent) a chomedi gerdd “made from the finest ingredients” (Time Out).

Archebwch nawr er mwyn sicrhau eich tocynnau ar gyfer sioe sy’n cael ei ddisgrifio gan yr Express fel “joyously life-affirming celebration of love and friendship”.

Nodwch: Mae’r lluniau’n dangos cynyrchiadau’r West End a thaith UDA.
Mae cast taith y DU i’w gael ei gadarnhau.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol. Aelodaeth. 

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £4, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Canllaw Oed: 13+
Nodwch: Mae Waitress yn delio â themâu aeddfed felly mae gofyn i rieni ystyried hyn os ydynt yn dod â phlant dan 13 oed i weld y sioe.

Gall y cynhyrchwyr wneud newidiadau i’r cast am unrhyw reswm, ar unrhyw bryd, ac felly nid oes modd gwarantu y bydd unrhyw artist penodol yn ymddangos yn y sioe.

Amser cychwyn: 
Llun – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon