Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: La bohème

25 + 27 Medi, 5 + 6 Hydref 2022

Theatr Donald Gordon

Gwell bod wedi caru a cholli.

Un noswyl Nadolig oer, mae bywyd pedwar artist heb ddimai goch - paentiwr, cerddor, bardd ac athronydd - yn cael eu newid am byth pan gânt ymweliad gan eu cymydog Mimi, sy’n chwilio am oleuni cannwyll. Mae Rodolfo yn agor y drws i gael ei daro gan gariad ar yr olwg gyntaf sy’n llosgi’n fwy llachar na fflam.

Fisoedd yn ddiweddarach, caiff eu hangerdd ieuenctid ei herio gan wirioneddau caledion bywyd pan ddaw Mimi yn ddifrifol wael. Mae Rodolfo a’i ffrindiau yn gwneud eu gorau i ofalu amdani ond a all ei gariad atal trasiedi? 

Mae La bohème yn stori o gariad, colled, gwrthryfel a rhyddid ac yn un o hoff storiâu opera. Mae cynhyrchiad bythol WNO yn tynnu llun byw o fywyd Bohemaidd ym Mharis ar droad y 19eg ganrif, wedi’i gyfoethogi gan dafliadau atmosfferig a cherddoriaeth fendigedig o ramantaidd Puccini. Mae’n sicr o gyffwrdd eich calon a gwneud i chi syrthio mewn cariad â Rodolfo, Mimi a’u ffrindiau dro ar ôl tro.

wno.org.uk/cy/boheme
#WNOboheme

Cenir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser cychwyn:
Sul 4pm
Maw – Iau 7.15pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr a 5 munud (yn cynnwys un egwyl)

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 - 6 opera ac arbedwch 25% 

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION I'R RHEINY DAN 16 OED

Tocyn am £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon