Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: The Shoemaker

Stiwdio Weston

21 – 22 Hydref 2022

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Opera Cenedlaethol Cymru: The Shoemaker {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-1472

Opera Cenedlaethol Cymru: The Shoemaker

21 – 22 Hydref 2022

Stiwdio Weston

Mae bob cam yn adrodd stori.

Mae The Shoemaker yn stori bwerus am wytnwch, dygnwch, pŵer, a thosturi gyda pherthnasedd diamser.

Mae Isabella yn ddygn yn gweithio ar siapio, pwytho a chydosod esgidiau ar gyfer pobl sydd wedi penderfynu gadael eu gwlad am ddyfodol gwahanol. Gan adael storm o gasineb, anghyfiawnder, gormes a rhyfel, mae cyfres o unigolion yn teithio oddi ar y llwybr arferol yn y gobaith o ddarganfod diogelwch, cydraddoldeb a rhyddid. Ond pan maent yn cyrraedd y tir a addawyd, daw wyneb yn wyneb â Brenin anhapus, ac maent yn sylweddoli’n fuan nad yw eu trafferthion ar ben eto.

Mae cyfuniad cyffrous o ddylanwadau Lladin Americanaidd, Persiaidd a cherddoriaeth glasurol Orllewinol yn plethu gyda’i gilydd i adeiladu ar yr adrodd stori, gan dywys y gynulleidfa drwy’r perfformiad promenâd hwn.

Sioe wefreiddiol a fydd yn hoelio eich sylw.

Mewn partneriaeth ag Oasis Caerdydd.


Cenir mewn Saesneg.

Amser cychwyn:
Gwe 7pm
Sad 3pm

Hyd y perfformiad: 1 awr (Dim egwyl)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston