Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Grŵp o dri brenin drag

Camp King: Draguation

Queerdos

Cabaret

30 Medi 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Camp King: Draguation {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1826

Cabaret

Camp King: Draguation

Queerdos

30 Medi 2023

Cabaret

Gwahoddiad agored i bawb ymuno â’r noson dragtastig yma. Mae ein grŵp o fechgyn wedi bod yn gweithio’n galed ac maen nhw’n barod am noson i'r brenin!

Byddwn ni’n gweld sêr y dyfodol ar lwyfan Cabaret ochr yn ochr â’u mentoriaid gwych Justin Drag, Jordropper a Leonardo DiFlaprihoe a gwesteion arbennig o’r gymuned brenhinoedd.

Bydd canu byw, meimio, comedi, actau rhyfedd a rhyfeddol, cywilyddus ac anhygoel, a rhai ensyniadau hefyd. Byddwn ni’n dangos i chi bod llawer o ffyrdd gwahanol o fod yn frenin.

Ar ôl cwblhau cwrs brenin drag dwys, gall y sêr newydd flodeuo a byddwn ni’n dathlu popeth yn ymwneud â brenhinoedd fel nunlle arall yng Nghymru.

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

Amser dechrau: 8.30pm, drysau 7.30pm

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref

IECHYD DA!

Drysau ar agor 1 awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret