Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dydd Gŵyl Dewi

Cawl a Chân

Glanfa

1 Mawrth 2023

Dydd Gŵyl Dewi

Cawl a Chân

1 Mawrth 2023

Glanfa

Ymunwch â ni ar Ddydd Gŵyl Dewi ar gyfer dathliad o gymuned, cerddoriaeth a bwyd. 

Rhwng 12 a 2pm yn ardal y Glanfa, dewch i fwynhau perfformiadau gan grwpiau cerddorol cymunedol o bob rhan o Dde Cymru gan gynnwys Oasis One World Choir, River Music, Côr Meibion Cwm Pelenna a Celtic Cafe.  

Bydd yr elusen ffoaduriaid leol Oasis Cardiff yn darparu powlenni o gawl cig a fegan RHAD AC AM DDIM yn ystod y digwyddiad felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn gynnar ac yn barod i fwyta – y cyntaf i’r felin caiff falu!

Cyflwynir yn

Glanfa