Glanfa yw ein gofod perfformio cyhoeddus agored mwyaf, ac rydyn ni'n ei defnyddio ar gyfer amrywiaeth o berfformiadau am ddim, gosodiadau celf, diwrnodau crefft i'r teulu, a digwyddiadau mwy fel Gŵyl y LlaisDiwali a Mis Hanes Pobl Dduon.

Mae'r gofod mawr agored yma ar gael ar y llawr gwaelod, i'r dde o'r ddesg docynnau flaen wrth i chi ddod i mewn i'r brif fynedfa.

Wrth gerdded drwy'r ardal, fe welwch chi lifftiau hygyrch, tai bach, cyfleusterau newid clytiau, a pheiriant codi arian os bydd rhywbeth yn y siop anrhegion yn apelio, neu er mwyn prynu coffi yn Caffi.

Os oes chwant bwyd arnoch, neu awydd rhywbeth cryfach, mae digonedd o ddewis, gan gynnwys Bar a Bwyty Ffresh a Bar One.

Mae siop anrhegion Portmeirion yn gwerthu anrhegion o'r ansawdd gorau gan ddylunwyr amrywiol, crochenwaith byd-enwog Portmeirion yn ogystal â llyfrau, teganau plant a gemau ac yn y blaen.

Yn Glanfa hefyd mae ein gorsaf radio ni ein hunain dan arweiniad pobl ifanc, Radio Platfform, yn ogystal â sefydliadau elusennol eraill sy'n gweithio yma, fel Tŷ Cerdd a'r Touch Trust.