Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru

Chwarae Opera YN FYW: Deinosoriaid Di-Ri

Theatr Donald Gordon

19 Chwefror 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Chwarae Opera YN FYW: Deinosoriaid Di-Ri {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1495

Opera Cenedlaethol Cymru

Chwarae Opera YN FYW: Deinosoriaid Di-Ri

19 Chwefror 2023

Theatr Donald Gordon

Mae ein sioe deuluol hwyliog a rhyngweithiol, Chwarae Opera YN FYW yn ôl, a’r tro hwn rydyn ni’n mynd yn Jurasig.

Mewn sioe anhygoel sy’n ddifyr ac yn addysgiadol, canwch, dawnsiwch a chlapiwch gyda rhai o’n hoff ddarnau o gerddoriaeth o’r llwyfan a’r sgrîn.

Hwyliwch ar y moroedd gyda The Flying Dutchman Wagner; dihangwch i’r mynyddoedd gyda gwaith hynod o adnabyddus Grieg, Hall of the Mountain King a cherddwch ochr yn ochr â deinosoriaid gyda gwaith epig John Williams, Jurassic Park Theme.

Mewn prynhawn sy’n addas i bob oed, dewch i gwrdd ag aelodau o Gerddorfa WNO, dysgwch ffeithiau difyr a mwynhewch gerddoriaeth wych mewn lleoliad hamddenol.

Dewch i gwrdd â mwy o ddeinosoriaid gyda Dinosaur Rumpus Steve Pickett, yn seiliedig ar lyfr plant bythol boblogaidd Tony Mitton, Bumpus Jumpus Dinosaurumpus, sy’n cynnwys tafluniadau fideo byw a naratif gwreiddiol gan ein cyflwynydd gwych Tom Redmond.

Ni fyddai profiad teuluol WNO yn gyflawn heb weithgareddau cyntedd am ddim sy’n cynnwys helfa drysor, paentio wynebau a mwy. Ymunwch â ni o 1pm.

#WNOplayopera

Amser cychwyn: Sul 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr a 10 munud (dim egwyl)

CYNIGION I'R RHEINY DAN 16 OED

Tocyn am £7.50 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Tocynnau eistedd ar liniau I blant dan 2 oed. £2.

CYNNIG TOCYN TEULU

Prynwch docyn teulu a gallech arbed hyd at 1/3

Teulu o bedwar: £30 (uchafswm o ddau oedolyn)
Teulu o bump: £35 (uchafswm o ddau oedolyn)

Rhaid archebu’r cynnig hwn ar ei ben ei hun – bydd angen prosesu unrhyw docynnau ychwanegol fel archeb newydd.   

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon