Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Gwyliwch Dawns

Tŷ Dawns

11 Tachwedd 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Gwyliwch Dawns {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1866

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Gwyliwch Dawns

11 Tachwedd 2023

Tŷ Dawns

Dewch i cael cip unigryw y tu ôl i’r llen ar y ffordd y mae ein dawnswyr yn paratoi oriau yn unig cyn iddynt lwyfannu sioe.

Medrwch wylio, sgetsio llun, recordio a chreu ffotograff o’r dosbarth bale ynteu ddawns gyfoes, a chael cip ar fywyd Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru.

Profiad perffaith ar gyfer myfyrwyr dawns, artistiaid, ffotograffwyr ac yn wir unrhyw un arall sy’n diddori yn y Cwmni a chael cip y tu ôl i’r llenni. Ehangwch eich portffolio, ymarfer darlunio symud ynteu wylio a meithrin eich diddordeb.

Mae Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru yn elusen a’i nod yw gwneud dawns ar gael i bawb yng Nghymru, ac felly mae modd i chi ddod i’r digwyddiad hwn am ddim. Bydd croeso cynnes yn aros amdanoch.

Os, fodd bynnag, ydych chi mewn sefyllfa i dalu’r hyn a fynnwch tuag at docyn ar gyfer y digwyddiad hwn, byddwch yn helpu CDCCymru i barhau i gyfoethogi bywydau eraill drwy ddawns.

Amser dechrau: 11.15am

Hyd yr ymarfer: 75 munud

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns