Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Halloween Burlesque Fantasy

Cardiff Cabaret Club

Cabaret

27 + 28 Hydref 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Halloween Burlesque Fantasy {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1882

Cabaret

Halloween Burlesque Fantasy

Cardiff Cabaret Club

27 + 28 Hydref 2023

Cabaret

Byddwch yn barod am noson helbulus, cythryblus ac arswydus o fwrlésg yn nwylo diogel yr Hudoles Las, Trixie Blue!

Yn serennu’r clown clymog Twisted Nymph a’r ddawnswraig polyn synhwyrus, Leah Rose.

Bydd FooFooLaBelle, Goldie Luxe, Lili Del Fflur, a gwrachod Clwb Cabaret Caerdydd hefyd yn dod â'ch hunllefau’n fyw gydag ambell ellyll, goth a gargoel.

Twisted Nymph

Mae Twisted Nymph yn ‘chwip o ystumwraig’ (Cylchgrawn Mardi Gras, 2017). Mae'n berfformwraig ac yn hyfforddwraig brofiadol sy'n arbenigo mewn ystumiau, y cylchyn awyr a sidanau. Mae’r artist syrcas a chabaret cyfareddol o Brighton yn cynnig cymysgedd eclectig o actau sy’n amrywio o’r doniol i’r rhyfeddol i’r rhyfedd.

Disgwyliwch symudiadau iasol, anarferol ac anifeilaidd.

Leah Rose

Crëwr a pherchennog Dawnsio Polyn Chrome Roses yw Leah Rose, cwmni sydd â stiwdios yng Nghaerdydd a Chasnewydd lle mae’r myfyrwyr yn cael eu hannog i deimlo’n rhywiol ac wedi’u grymuso drwy ddawns a ffitrwydd. Dechreuodd Leah ddawnsio polyn flynyddoedd yn ôl, wrth chwilio am ffordd o gadw’n heini. Roedd yr elfennau risqué yn apelio ati, gan ei harwain at ddosbarthiadau polyn, a dydy hi heb edrych yn ôl ers hynny. Mae ei hangerdd dros symud ac addysgu wedi caniatáu iddi rannu’r wybodaeth yna ledled y byd.

Lili Del Fflur

Perfformwraig lwyddiannus, llawn hwyl a hynod cwiar yw Lili Del Fflur o dŷ Foo Foo La Belle yng Nghaerdydd. Mae wedi ennill gwobrau fel dawnswraig bwrlésg, a hynny am reswm da! Mae Lili Del Fflur wedi bod yn perfformio bwrlésg ers 2016 ac wedi perfformio ar draws gwledydd Prydain. Mae’n creu neo-fwrlésg gyda dos da o’r pinyp a’r doniol fydd yn siŵr o ddiddanu mewn perfformiad DEL-frydol!

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref, noethni, goleuadau sy’n fflachio a synau uchel.

IECHYD DA!

Drysau ar agor 1 awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret