Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Jamie Roberts

High Performance Live

Theatr Donald Gordon

25 Mehefin 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London High Performance Live {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1634

High Performance Live

25 Mehefin 2023

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus bu rhaid i Sam Warburton dynnu allan o ymddangos yn y sioe High Performance Live ddydd Sul 25 Mehefin. Yn ei le, mae’n falch gennym i groesawu’r seren rygbi o Gaerdydd Jamie Roberts a fydd yn rhannu’r hyn a ddysgodd ar ei daith gyda Jake a Damian. 

Ymunwch ag un o ddarlledwyr chwaraeon mwyaf blaenllaw Prydain, Jake Humphrey, a’r Athro Damian Hughes, sy’n seicolegydd, wrth iddyn nhw droi profiadau bywyd rhai o berfformwyr uchel y blaned yn wersi bywyd i chi.

Mae Jake a Damian yn cyflwyno High Performance, podlediad sydd wedi tyfu i fod yn symudiad lle mae pobl yn buddsoddi amser mewn gwella eu ffordd o feddwl a dod o hyd i’w fersiwn eu hunain o berfformiad uchel. Maen nhw’n datgelu’r cyfrinachau a ddefnyddir gan athletwyr, hyfforddwyr ac entrepreneuriaid mwyaf nodedig y byd i ragori, ac yn eich addysgu chi i wneud yr un peth.

High Performance is one of my favourite podcasts so it's an honour to be part of this event.”

Owen O’Kane

Bydd y sioe theatr ddynamig a gwefreiddiol hon yn eich cyflwyno i westeion arbennig iawn (gan gynnwys Owen O'Kane) wrth i Jake a Damian wahodd aelodau o’r gymuned High Performance i rannu eu taith, gan ddangos bod hapusrwydd uchel yn bosibl i bob un ohonom.

Nid recordiad podlediad byw yw hwn, ond yn hytrach cyfle unigryw i gysylltu ag aelodau o’r gymuned High Performance, dysgu gan arbenigwyr a rhyngweithio â Jake a Damian.

Mae gennych y gallu i berfformio’n uchel yn barod. Bydd y sioe hon yn eich helpu i ddod o hyd iddo. 

“It doesn’t matter where our guest has excelled – in sport, music, business, arts or entertainment – we can all learn from their experiences to help in our everyday lives.” 

TOCYN VIP: £102

Mae tocynnau VIP yn cynnwys un o’r seddi gorau ar gyfer y sioe, mynediad i sesiwn holi ac ateb arbennig gyda Jake a Damien cyn i’r awditoriwm agor a chopi wedi’i lofnodi o High Performance: The Daily Journal. 

Canllaw oed: 12+
Mae'n bosibl y bydd y sioe yn cynnwys iaith anweddus.
Nodwch fod rhaid i bawb o dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu hŷn.

Amser dechrau:
Sul 7.30pm

Gall amserlen y perfformiadau a gwesteion newid heb rybudd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai fydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a byddant yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon