Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

LANSIO

Noson Ddawns Ieunctid

Tŷ Dawns

26 Tachwedd 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London LANSIO {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1895

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

LANSIO

Noson Ddawns Ieunctid

26 Tachwedd 2023

Tŷ Dawns

Bydd yn noson gyffrous sy’n datgelu dyfodol dawns yn Gymru.

Mae LANSIO yn creu llwyfan cynhwysol i bobl ifanc fynegi eu hunain a’u gweledigaeth ar gyfer dawns.
Disgwyliwch ddawns bwerus, emosiynol fydd yn archwilio themâu a materion sy’n bwysig i’r artistiaid ifanc cyffrous sydd yn rhan o’r cyfan, gan ddathlu eu mwynhad o symud.

Eleni bydd CDCCymru yn gwahodd grŵp i berfformio gydag Aelodau Ifanc CDCCymru, i greu noson sy’n ymgorffori Dawns Ieuenctid yng Nghymru yn 2023.

Perfformwyr:Rubicon BTECJ1 StudiosCounty Youth Dance Company (CYDC)Monmouthshire Youth Dance Company (MYDC)AFJ CardiffDawnswyr Conwy (Ffilm dawns o Gogledd Cymru)Fusions EliteCDCCymru Cyswllt Ifanc

Amser dechrau: 4pm + 7pm

DAN 26 OED 

Hanner pris

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns