Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Mr and Mrs Love sit at a piano sulking.

Mr & Mrs Love

WEDI'I GANSLO

Cabaret

21 Gorffennaf 2023

Cabaret

Mr & Mrs Love

WEDI'I GANSLO

21 Gorffennaf 2023

Cabaret

Yn anffodus, mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo.

Canu! Dawnsio! Ysgaru?

Dewch i gwrdd â Mr a Mrs Love, teulu brenhinol y byd cabaret dros y 12 mlynedd diwethaf. Ond heno, dim cabaret yn unig sydd yma... mae rhywbeth ar droed o dan y secwinau a thincian y piano; mae rhywbeth ar fin mynd o’i le.

Mae brwydr o galonnau, meddyliau a cherddoriaeth yn dilyn wrth i’r ddau ganu i oroesi, gydag amrywiaeth annisgwyl o offerynnau cerddorol, dawnsio cywilyddus a ffraethineb asidig.

"A smorgasbord of tunes, instruments and fast paced cabaret entertainment."

 

EdFringe.com

Amser dechrau: 8.30pm, 8pm drysau

Canllaw oed: 16+

Rhybuddion: Iaith gref

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £2.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret