Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Muse

Bywluniadu yn cwrdd â geiriau llafar

Cabaret

28 Mai 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Muse {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1739

Cabaret

Muse

Bywluniadu yn cwrdd â geiriau llafar

28 Mai 2023

Cabaret

Ymunwch â’r artist perfformio Cameryn Moore i glywed ei straeon o strydoedd a stiwdios celf Berlin mewn profiad bythgofiadwy, rhyngweithiol a chreadigol.

Brasluniwch, gwyliwch, gwrandewch, gofynnwch gwestiynau... beth fyddwch chi’n ei ddarganfod?

Bydd rhywfaint o ddeunyddiau lluniadu ar gael, neu dewch â’ch offer eich hun.

Dramodydd/perfformiwr ac adroddwr straeon arobryn yw Cameryn, sydd wedi perfformio saith sioe unigol hyd yma. Mae ei gwaith wedi cael ei weld mewn dros 75 o ddinasoedd ledled y byd.

Hi yw sylfaenydd Smut Slam, rhwydwaith byd-eang o ddigwyddiadau adrodd straeon brwnt (mae digwyddiadau yma ar 28 Ebrill a 26 Mai) a YIKES (dathliad o berfformiadau lletchwith). Dechreuodd Cameryn fodelu’n noeth yn 2017. (Pe bai gwobrau am hynny, efallai y byddai wedi ennill un ohonyn nhw hefyd).

Canmoliaeth am waith blaenorol:

★★★★★ (Broadway Baby)
★★★★ (Edmonton Journal)
Artistic Risk Award (2016 Vancouver Fringe)

Amser dechrau: 3.30pm, 3pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Cynnwys i oedolion, iaith gref, noethni

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret