Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Ainadamar

9, 17 + 26 Medi 2023

Theatr Donald Gordon

Beth fyddech chi’n ei aberthu er mwyn rhyddid?

‘What a sad day it was in Granada. The stones began to cry.’  

Ffynnon hynafol ger Granada yw Ainadamar, gair Arabeg sy’n golygu ‘Ffynnon o Ddagrau’, lle yn 1936, cafodd y bardd a’r dramodydd o Sbaen, Federico García Lorca, oedd wedi’i alw’n ‘sosialydd hoyw’ gan y milisia Ffalanchaidd, ei ddienyddio’n greulon yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen.

Mae opera Golijov sydd wedi ennill dwy wobr Grammy yn ail-ddychmygu bywyd Lorca trwy ôl-fflachiau o atgofion gan ei awen a’i gydweithiwr, yr actores Margarita Xirgu, sydd erbyn hyn yn ei munudau olaf yn Wrwgwái yn 1969, wrth iddi geisio pasio gobeithion ac angerdd ei chenhedlaeth ymlaen i’w myfyriwr, Nuria.

Mae Ainadamar yn addo sioe wefreiddiol gan y coreograffydd clodwiw sydd wedi ennill gwobr Olivier, Deborah Colker (Seremoni Gemau Olympaidd Rio 2016; Cirque du Soleil). Dyma fydd ei ymddangosiad cyntaf yn y byd operatig, yn sedd y cyfarwyddwr.

wno.org.uk/ainadamar                                           
#WNOainadamar

 

Cenir yn Sbaeneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser cychwyn:
Sad + Maw 7.30pm
Sul 4pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr 26 munud heb egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 opera ac arbedwch 25%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa. 

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION I'R RHEINY DAN 16 OED

Tocyn £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon