Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Six

8 – 12 Awst 2023

Theatr Donald Gordon

Yn dilyn llwyddiant ysgubol ar Broadway, yn y West End a thu hwnt, mae’r sioe gerdd Six sy’n hynod boblogaidd yn rhyngwladol yn dychwelyd i Gaerdydd wedi iddi werthu allan ar ei hymweliad diwethaf!

Mae gan y sioe, a enillodd wobrau Tony am ‘Best Original Score’ a ‘Best Costume Design’ yn 2022, gwobr Whatsonstage am ‘Best West End Show’ 2022 ac sydd ag albwm disg aur, neges gref a phwerus ac mae’n adloniant pur.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“The most uplifting new British musical I have ever had the privilege to watch”

Evening Standard

O freninesau Tuduraidd i dywysogesau pop, mae chwe gwraig Harri VIII yn gafael yn y meic i adrodd eu hanesion, gan gymysgu pum can mlynedd o dor-calon hanesyddol mewn dathliad 80 munud o bŵer merched yn yr 21ain ganrif.

Ysgarwyd. Dienyddiwyd. Yn Fyw!

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Exhilarating entertainment from six killer Queens. They will, they will rock you!”

Daily Express
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Smart. Sassy. I’d give this ridiculously fun musical six stars if I could”

Sunday Express

Canllaw oed: 10+ (ddim plant dan 2 oed).


Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn. Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys iaith anweddus a goleuadau strôb.

Amser cychwyn: 

Maw, Iau + Sad 8pm
Mer + Gwe 5.30pm + 8.30pm
Sad 4pm + 8pm

Hyd y perfformiad: Tua 80 munud (dim egwyl).

Perfformiad Iaith Arwyddion Prydain: 10 Awst, 8pm. THEATRESIGN Education, Access & Mentoring Ltd sy’n darparu ein gwasanaethau Iaith Arwyddion Prydain. Y cyfieithydd ar gyfer y perfformiad yma fydd Donna Ruane.

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol, nifer cyfyngedig o lefydd. Aelodaeth.

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £3, Maw – Gwe 5.30pm. Trefnu ymweliad grŵp

CYNIGION I BOBL DAN 26 A MYFYRWYR

Gostyngiad o £3, Maw – Gwe 5.30pm.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon