Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Ronnie Scott's Jazz Club

The Ronnie Scott's All Stars Yn Cyflwyno

The Ronnie Scott's Story

Theatr Donald Gordon

3 Hydref 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Ronnie Scott's Story {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1816

The Ronnie Scott's All Stars Yn Cyflwyno

The Ronnie Scott's Story

3 Hydref 2023

Theatr Donald Gordon

Yn syth o glwb jazz enwog Llundain ac yn cyfuno jazz byw o’r radd flaenaf, naratif, ffotograffau prin o’r archif a darnau ffilm, mae The Ronnie Scott’s All Stars yn camu i’r llwyfan i ddathlu ‘The Ronnie Scott’s Story’.

Wedi’i osod ymhlith ffau a chlybiau jazz Soho yn Llundain, byddwn ni’n clywed am gyllid wrth fin y gyllell y blynyddoedd cynnar a chyrchoedd niferus yr heddlu.  Byddwn ni’n clywed sut ddaeth Ronnie’s yn dir niwtral o fewn tiriogaeth gangiau a’u helyntion gyda gangsteriaid gan gynnwys y Krays. Caiff bywyd yn Ronnie’s ei ailddychmygu mewn ffordd atgofus drwy hanesion ymwelwyr â’r clwb, o sêr pop, sêr ffilmiau a gwleidyddion i ddigrifwyr ac aelodau o’r teulu brenhinol, ond yn fwy na dim, y cerddorion… 

Gan gymysgu cerddoriaeth enwog gan oreuon y byd jazz sydd wedi perfformio yn Ronnie Scott’s ers iddo agor 60+ mlynedd yn ôl, ochr yn ochr â straeon am hen Soho, cerddorion drygionus a chyrchoedd yr heddlu, dyma noson unigryw sy’n dathlu un o leoliadau jazz mwyaf enwog y byd, ei gerddoriaeth, a’i hanes.

Canllaw oed: 12+ (ddim plant dan 2 oed)

Amser cychwyn:
Maw 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 2 awr (yn cynnwys un egwyl)

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon