Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Collage hwyl o ddelweddau o'r cwmni drag anableddau dysgu House of Deviant a'r band cynhwysol Vaguely Artistic

Vaguely Deviant: Summer Edition

Vaguely Artistic x House of Deviant

Cabaret

8 Gorffennaf 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Vaguely Deviant: Summer Edition {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-1792

Cabaret

Vaguely Deviant: Summer Edition

Vaguely Artistic x House of Deviant

8 Gorffennaf 2023

Cabaret

Mae’r cwmni drag anableddau dysgu House of Deviant a’r band cynhwysol Vaguely Artistic yn uno unwaith eto i gyflwyno Vaguely Deviant: Summer Edition – noson unigryw o gerddoriaeth a drag.

Gallwch chi ddisgwyl canu gwreiddiol a chofiadwy gan Vaguely Artistic, wedi’i gymysgu ag anhrefn a sgwrsio gan Freninesau House of Deviant.

Vaguely Artistic

Band ffync, blues, soul, pop, roc a phync mewnol Hijinx yw Vaguely Artistic. Gan ysgrifennu eu traciau gwreiddiol eu hunain a’u rhannu yn uchel ac yn falch, maen nhw’n chwarae popeth o The Beatles i Iggy Pop a Reef. Maen nhw wedi rhyddhau eu halbwm cyntaf, sydd ar gael ar Bandcamp a phob gwasanaeth ffrydio mawr. Dydych chi erioed wedi clywed dim byd tebyg!

House of Deviant

House of Deviant yw’r unig gwmni drag anableddau dysgu yng Nghymru. Mae eu poblogrwydd wedi tyfu ers i’r prosiect ddechrau yn 2020 ac maen nhw’n brosiect a gyd-gynhyrchir yn Ne Cymru sy’n defnyddio perfformiadau drag fel ffordd o archwilio hunan-barch, hyder ac annibyniaeth i oedolion ag anableddau dysgu. Maen nhw’n ffyrnig, yn anhygoel ac yn wahanol i unrhyw beth rydych chi wedi’i weld o’r blaen!

Amser dechrau: 8.30pm, 8pm drysau

Canllaw oed: 15+

Rhybuddion: Iaith gref, goleuadau sy’n fflachio 

IECHYD DA!

Bydd y drysau yn agor 30 munud cyn i’r perfformiad ddechrau, gan roi digon o amser i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â ffrindiau a phrynu diod drwy ein ap archebu.

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret