Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

VERVE

Triple Bill

Tŷ Dawns

25 Mawrth 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Triple Bill {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1662

VERVE

Triple Bill

25 Mawrth 2023

Tŷ Dawns

Mae VERVE yn cyflwyno rhaglen drawiadol o dri darn dawns newydd gan artistiaid rhagorol.

Yn goreograffydd sydd wedi ennill gwobrau ac yn grëwr Extended Play, mae Jamaal Burkmar wedi creu gwaith newydd sy’n archwilio corfforoldeb cymhleth ac amseru cain.

Yn ystod gwaith gan Faye Tan o Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, mae’r dawnswyr yn ymgolli mewn rhythm a theimlad, gan arwain at eiliadau o gatharsis a llawenydd pur.

Yn olaf, mae deuawd Sbaeneg clodwiw KOR’SIA yn cyfuno delweddau trawiadol â naws sinematig i gynhyrchu gwaith uchelgeisiol ar raddfa eang.

AMDANON VERVE

Mae VERVE yn cynnwys deunaw o ddawnswyr, wedi’u hyfforddi yn rhai o brif conservatoires y byd. Bob blwyddyn mae’r cwmni’n comisiynu coreograffwyr o bob rhan o’r byd i greu rhaglen o waith dawns sy’n unigryw yn artistig, yn gorfforol fentrus, ac yn hoelio sylw.

VERVE yw’r cwmni ôl-raddedig o’r Northern School of Contemporary Dance, sy’n teithio’n rhyngwladol.

www.nscd.ac.uk/verve

Amser cychwyn:
Sad 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 1 awr 30 munud (gan gynnwys un egwyl) 

Bydd trafodaeth ar ôl y sioe.

Canllaw oed: 12+
Yn cynnwys cerddoriaeth uchel a niwl.

CYNNIG DAN 26

Tocynnau hanner pris

CYNNIG MYFYRWYR A POBL HŶN

Tocynnau am £8

CYNIGION I GRWPIAU A YSGOLION

Grwpiau 10+ gostyngiad o £2

Pob cynnig yn amodol ar seddi ddewisiol, dosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns