Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ballet Cymru

WIP23: Choreographers’ Edition

Tŷ Dawns

21 – 22 Ebrill 2023

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London WIP23: Choreographers’ Edition {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-1747

Ballet Cymru

WIP23: Choreographers’ Edition

21 – 22 Ebrill 2023

Tŷ Dawns

Yn dilyn llwyddiant sesiwn agoriadol Works in Progress yn 2022, mae WIP23 yn parhau i gefnogi coreograffwyr yng nghanol eu gyrfa gyda'u hymdrechion i bontio'r bwlch rhwng coreograffwyr sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain a lleoliadau, cyflwynwyr, cynhyrchwyr a chyrff cyllido.

Y gwanwyn hwn, cyflwynir rhaglen gymysg, wedi'i chynhyrchu'n llawn, o weithiau dawns a grëwyd gan goreograffwyr WIP22. Daw'r coreograffwyr Krystal S. Lowe, Jack Philp, Angharad Price-Jones, a Marcus Jarrell Willis â'u gweithiau dawns newydd i'r llwyfan gyda'i gilydd ar 21 a 22 Ebrill 2023 yn y Tŷ Dawns yng Nghaerdydd.

Dyma gyfle i weld gweithiau newydd cyffrous gan y coreograffwyr hyn sy'n hanu o Gymru ac wedi'u lleoli yng Nghymru, a hynny mewn perfformiad(au) wedi'u cynhyrchu'n llawn. Ni fyddwch am ei golli!

Amser dechrau: 7.30pm 

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 15 munud (yn cynnwys un egwyl)

POBL ANABL, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3.

CYNNIG DAN 26

£6

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns