Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Bluey's Big Play

Theatr Donald Gordon

13 – 17 Mawrth 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Bluey's Big Play {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1815

Bluey's Big Play

13 – 17 Mawrth 2024

Theatr Donald Gordon

Pan mae Dad yn teimlo fel ymlacio ar bnawn dydd Sul, mae cynlluniau eraill gan Bluey a Bingo! Ymunwch â nhw wrth iddyn nhw ddefnyddio eu gemau a’u deallusrwydd i wneud i Dad godi oddi ar y sach eistedd.

Addasiad theatraidd newydd sbon o’r gyfres deledu arobryn i blant sydd wedi ennill gwobr Emmy yw Bluey’s Big Play, sydd â stori wreiddiol gan greawdwr Bluey, Joe Brumm, a cherddoriaeth newydd gan gyfansoddwr Bluey, Joff Bush.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

'A glorious celebration of everything you love about the show'

The Guardian

Ymunwch â’r teulu Heeler yn eu sioe theatr fyw gyntaf sydd wedi’i chreu yn arbennig i chi, gyda phypedau rhagorol. Dyma Bluey fel erioed o’r blaen, yn fyw ar y llwyfan yn y premiere yma yn y DU.

Cynhyrchir Bluey's Big Play gan Andrew Kay a Cuffe & Taylor gyda Windmill Theatre Co ar gyfer BBC Studios.

'There’s no better show to inspire a lifelong love of the stage in your littlies'

Courier Mail, Brisbane

Canllaw oed: 3+ (nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn)

Amser dechrau:
Mer 10am
Iau 10am + 4.30pm 
Gwe 10am, 1pm + 4.30pm
Sad 10am, 1pm + 4pm
Sul 10am

Hyd y perfformiad: tua 50 munud (dim egwyl)

BABANOD AR LINIAU

Ar gael i blant 0-18 mis oed gydag oedolyn yn eu gwarchod

Sicrhewch eich bod yn dewis ein tocyn 'Safonol a Babi' am £2 ychwanegol (nodwch fod nifer cyfyngedig i bob perfformiad)

YSGOLION

Tocynnau £12.50 - un tocyn athro am ddim i bob 10 tocyn a brynir (ffoniwch 029 2063 6464)

POBL O DAN 16 OED 

Gostyngiad o £10 ar seddi penodol (Mer – Gwe, uchafswm o 3 fesul archeb)

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Teuluoedd

Gweld popeth
Chitty Chitty Bang Bang

Chitty Chitty Bang Bang

Ar Werth Yn Fuan

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

Bluey's Big Play

Madagascar

Madagascar

A drag queen on stage wearing an elaborate head dress and holding a plastic duck.

Cabaret i Blant

Artiste

Madame Chandelier wears a hat with horns and her accordion

Cabaret i Blant

Madame Chandelier's Opera Party For Kids

Cabaret i Blant

Marcel Lucont: Les Enfants Terribles

Sioe Gemau i Blant Ofnadwy

Agor Drysau

The Diary of an Ugly Duckling

Factory Caompagnia Transadriatica Impresa Sociale (Yr Eidal)