Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Boylesque

Cabaret

10 Mai 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Boylesque {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2174

Cabaret

Boylesque

10 Mai 2024

Cabaret

Ymunwch â ni am noson anhygoel yn arddangos amrywiaeth o dalent boylesque, wedi’i churadu a’i chyflwyno gan Joshua Hubbard gyda’r seren wadd arbennig Virgin X.  

Hefyd yn cynnwys Mimi the Most, Rouge Ma Knees a Joe Sutherland. 

Virgin X

Artist recordio amlddisgyblaethol a pherfformiwr yw Virgin X, sy’n dod o Oregon, UDA yn wreiddiol ond sydd nawr yn byw ac yn gweithio yn Llundain. Maen nhw wedi gweithio yn y byd cabaret a draf yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac yn ddiweddar maen nhw wedi dod yn artist recordio ar ôl rhyddhau eu EP cyntaf The 4 Corners of X ar ddiwedd 2021. Mae Virgin hefyd wedi ymddangos yn Gay Times, Vogue, Hunger, Artplay Magazine, Marie Claire, Feroce Magazine a The Times of India, ac maen nhw wedi ymddangos ar y teledu sawl gwaith. 

Nod gwaith Virgin, a gafodd eu geni a’u magu yn Gatholig mewn tref fach yn America, yw herio (cam)syniadau sefydliadedig am rhywedd, hunaniaeth, derbyn eich hunan a sut mae pobl yn canfod, yn ymddwyn yn byd o’u cwmpas ac yn symud drwyddo.  

Mimi the Most

Mimi the Most, perfformiwr Glamazonaidd sy'n fwyaf adnabyddus am yr #escandalo! o orfod gadael y Royal Ballet o dan gwmwl ar ôl i sibrydion honedig ei bod hi’n ferch ddrwg iawn ledaenu yn y cwmni (ond mae’n siŵr mai ambell a*t genfigennus oedd yn gyfrifol am hynny). 

Rouge Ma Knees

Dechreuodd Rouge Ma Knees eu gyrfa 13 mlynedd yn ôl yn gweithio ym maes theatr, ac maen nhw wedi ymddangos mewn sioeau cerdd fel Wicked, Legally Blonde a Closer to Heaven. Yna aethant ymlaen i weithio mewn sioeau teledu fel Sanditon, The Winter King a SAS Rogue Heroes. Gwnaethon nhw ddarganfod bwrlésg ddwy flynedd yn ôl ac ers hynny maen nhw wedi bod yn gweithio ledled y DU a theithio ledled Ewrop fel artist bwrlésg.

Joe Sutherland

Mae Joe Sutherland yn ddigrifwr ac yn llysgennad brand Greggs. Stand-yp, actio, ysgrifennu, dylanwadu, does dim byd wnaeth e ddim meddwl am wneud a hyd yn oed rhoi cynnig arno. Mae’n perfformio ledled y DU ac yn rhyngwladol, weithiau ar y we a weithiau ar y teledu (rhyngrwyd natur). Mae ei ymddangosiadau diweddar yn cynnwys Hypothetical ar Dave a Eastenders ar y BBC. Gwir yr.  

Joshua Hubbard

Joshua Hubbardcoreograffydd, cyfarwyddwr, mynnwr sylw, ac erbyn hyn, cynhyrchydd. Wedi gweithio gyda phobl fel Elton John, Charli XCX, Roisin Murphy, Years and Years, Hercules and Love affair, a Danny Beard. 

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref, noethni

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret