Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Cyngerdd Clo’r Tymor

Neuadd Hoddinott Y BBC

6 Mehefin 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Cyngerdd Clo’r Tymor {{::on_sale_date.label}} Neuadd Hoddinott Y BBC MM/DD/YYYY 15 event-2080

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Cyngerdd Clo’r Tymor

6 Mehefin 2024

Neuadd Hoddinott Y BBC

Dvořák

Concerto i’r Soddgrwth

Jennifer Higdon

Blue Cathedral

Dawson

Negro Folk Symphony

-

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Ryan Bancroft  arweinydd

Alisa Weilerstein  soddgrwth

Bydd y chwaraewr soddgrwth fyd-enwog, Alisa Weillerstein, yn ymuno â BBC NOW yn y cyngerdd hwn i gloi’r tymor. Mae ei athrylith felodaidd, ei egni anorchfygol a’i gariad at gerddoriaeth werin frodorol ei wlad yn rheiddio drwy goncerto virtuoso uchel ei barch Dvořák i’r soddgrwth.

Mae dyfeisiadau cerddorol greddfol, offeryniaeth gyfoethog ac awyrgylch breuddwydiol, synfyfyriol, arallfydol yn ymledu drwy waith medrus Higdon, Blue Cathedral - taith sonig drwy ofod cysegredig ac i fyny i’r nefoedd. Mae synwyrusrwydd a melodïau didwyll yn llifo allan o waith Dawson, Negro Folk Symphony, sydd wedi'i hysbrydoli gan y “gerddoriaeth werin negroaidd” roedd wedi'i dysgu pan oedd yn blentyn bach. Mae’r symffoni hon, sydd wedi’i llunio’n fedrus ac yn llawn emosiwn, yn athrylith pur, a phwy well i arwain y diweddglo cyffrous hwn i'r tymor na’n Prif Arweinydd, Ryan Bancroft.

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y perfformiad: i'w cadarnhau

DAN 26 OED A MYFYRWYR

£5

DROS 65 OED, POBL ANABL A DIGYFLOGEDIG

£10

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd. 

Neuadd Hoddinott Y BBC

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC