Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae angen acwsteg o'r radd flaenaf ar gerddorfa fyd-enwog, a dyna gewch chi yn neuadd Hoddinott. 

Mae'r neuadd gyngerdd a'r stiwdio recordio hynod fodern yma yn gartref i'n cerddorfa breswyl, sef Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a symudodd yma yn 2009. 

Mae'r neuadd wedi'i henwi ar ôl y cyfansoddwr enwog o Gymru, Alun Hoddinott, a chaiff ei defnyddio'n bennaf fel stiwdio ymarfer a recordio, ond mae digon o le i gynulleidfa o hyd at 350 o bobl ddod i glywed amrywiaeth o berfformiadau cerddorol, o Bach i Bernstein..

Mae pren caled cynaliadwy yn adlewyrchu'r sain gan greu acwsteg gynnes agored, ac mae'r waliau symudol yn creu ardaloedd sy'n effeithlon o ran ynni.

Mae perfformiadau'r Gerddorfa'n aml yn cael eu chwarae ar draws y BBC, ar Radio 3, Radio Wales a Radio Cymru ac maen nhw'n perfformio yng nghystadleuaeth Canwr y Byd y BBC a Promiau'r BBC yn flynyddol.

Gan ehangu ar eu gwaith gydag ysgolion anghenion arbennig fe berfformiodd BBC NOW y Promiau Ymlaciedig cyntaf erioed yn 2017, a thrwy wneud hynny enillon nhw'r wobr am y Digwyddiad Teuluol Orau yn y Fantastic for Families Awards yn 2018. 

Ym mis Rhagfyr 2018 mae'r gerddorfa'n teithio i Tsiena gyda Xian Zhang mewn cywaith gyda'r Cyngor Prydeinig yn Tsiena fel rhan o'u hymgyrch Menywod Ysbrydoledig yn y Celfyddydau.

Fel rhan o'i thaith estynnol o Dde America yn 2015 fe aeth y gerddorfa am ymweliad i'r wladfa Gymreig ym Mhatagonia lle aeth y cerddorion i weithio mewn ysgolion a gyda'r gymuned.

Mae Neuadd Hoddinnot hefyd yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer y rhaglenni allgymorth enwog, gan gynnwys Stiwdio Grace Williams sydd â lle i hyd at 60 o bobl ar gyfer gweithdai addysgol ac ymarferion.