Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Dick and Angel Forever Home

Dick and Angel: Forever Home

(avec le nitty gritty)

Theatr Donald Gordon

20 Hydref 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Dick and Angel: Forever Home {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-1803

Dick and Angel: Forever Home

(avec le nitty gritty)

20 Hydref 2024

Theatr Donald Gordon

Dewch i dreulio noson gofiadwy gyda Dick ac Angel Strawbridge, sêr rhaglen boblogaidd Channel 4 Escape to the Chateau, a phrofi’r Chateau fel erioed o'r blaen.

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae miliynau o wylwyr ledled y byd wedi cael eu cyfareddu gan anturiaethau’r Cyrnol Raglaw, peiriannydd a chogydd wedi ymddeol, Dick, a’i wraig Angel, sy’n entrepreneur ac yn ddylunydd. Nawr, ar ôl dwy daith o amgylch y DU a werthodd allan, mae’r pâr yn teithio eto, gan rannu hyd yn oed mwy o anturiaethau, heriau a llwyddiannau adeiladau a byw bywyd eu breuddwydion mewn Chateau,

Ar eu taith fwyaf hyd yma, bydd y cwpl yn archwilio pam wnaethon nhw fentro arni, gan fynd â’r gynulleidfa tu ôl i’r llen yn eu cartref am byth a beth sydd ei angen arnoch er mwyn byw eich breuddwydion. O ddechrau eu taith Chateau i heddiw, byddan nhw’n ailymweld ag eiliadau poblogaidd ac yn adrodd straeon nas clywyd o’r blaen.

Efallai eu bod nhw’n ‘gwpl rhyfedd’ ond mae gan y pâr carismatig yma stori gariad i’w rhannu a llawer i’w ddweud. Bydd hon yn sioe hynod ryngweithiol, gyda gemau doniol iawn a chyfle i ofyn eich cwestiynau eich hunain, felly peidiwch â’i cholli.

Canllaw oed: 8+ (ddim plant o dan 2 oed)

Amser cychwyn:
Sul 7.30pm

Hyd y perfformiad: i'w gadarnhau

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon