Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Edward Scissorhands

Matthew Bourne’s New Adventures

19 – 23 Mawrth 2024

Theatr Donald Gordon

Mae cynhyrchiad dawns hudol Matthew Bourne o Edward Scissorhands wedi ennill lle yng nghalonnau cynulleidfaoedd ledled y byd ers y perfformiad cyntaf yn 2005.

Yn seiliedig ar ffilm Tim Burton ac yn cynnwys cerddoriaeth brydferth Danny Elfman a Terry Davies, mae Bourne a’i gwmni New Adventures yn dychwelyd i’r stori ffraeth a theimladwy yma am fachgen anorffenedig yn cael ei adael ar ei ben ei hun mewn byd newydd rhyfedd.

Mewn castell ar ben bryn mae Edward yn byw; bachgen a gafodd ei greu gan ddyfeisiwr ecsentrig. Pan mae ei greawdwr yn marw, caiff ei adael ar ei ben ei hun ac yn anorffenedig, gyda sisyrnau fel dwylo, nes i fenyw garedig o’r dref ei wahodd i fyw gyda’i theulu maestrefol. A all Edward ddod o hyd i’w le yn y gymuned groesawgar sy’n ei chael hi’n anodd gweld heibio ei ymddangosiad hynod i’r diniweidrwydd ac addfwynder sydd tu fewn?

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

‘Stunning! The wonders keep coming in Bourne’s magical version of the Tim Burton classic’ 

The Observer
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

'Enchanting. The perfect treat for all the family’

The Times
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

’Visually arresting and ceaselessly inventive. A mountain of eye candy!’

Metro

Canllaw oed: 8+ (dim plant dan 2 oed)
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys goleuadau sy'n fflachio/strôb a chleciau uchel
Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr a 55 munud (yn cynnwys un egwyl)

AELODAU

Gostyngiad o £10 ar y noson agoriadol (2 bris uchaf)
Aelodaeth

GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o oleuaf £5, Maw – Iau (2 bris uchaf)
Dyddiad talu grwpiau 20 Tachwedd 2023
Trefnu ymweliad grŵp

YSGOLION

£12 — tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl (ffôn 029 2063 6464)
Ar gael Maw – Iau ar seddi penodol 

O DAN 16 + MYFYRWYR

Gostyngiad o £5 (2 bris uchaf, Maw – Iau)

 

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd

Cyflwynir gan New Adventures, Martin McCallum a Marc Platt
Lluniwyd, cyfarwyddwyd a choreograffwyd gan Matthew Bourne
Cerddoriaeth a threfniannau newydd gan Terry Davies
Yn seiliedig ar themâu o sgôr y ffilm wreiddiol a gyfansoddwyd gan Danny Elfman
Yn seiliedig ar y ffilm wreiddiol drwy drefniant â 20th Century Studios
Cyfarwyddwyd y stori a’r ffilm wreiddiol gan Tim Burton
Sgript, stori a chyd-addasiad gwreiddiol gan Caroline Thompson
Dyluniwyd gan Lez Brotherston
Dyluniwyd y goleuo gan Howard Harrison
Dyluniwyd y sain gan Paul Groothuis

Drwy drefniant arbennig â Buena Vista Theatricals

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Perfformiadau Hygyrch

Gweld popeth
Cosi fan tutte

Opera Cenedlaethol Cymru: Così fan tutte

An illustration of Elphaba and Glinda

Wicked

Dear Evan Hansen

Dear Evan Hansen

Only Fools and Horses

Only Fools and Horses

Pretty Woman: The Musical

Pretty Woman: The Musical

Hamilton title and star logo

Hamilton

Wizard of Oz

The Wizard of Oz

The Drifters Girl

The Drifters Girl

An Officer and a Gentleman

An Officer and a Gentleman

Bonnie & Clyde

Edward Scissorhands

Matthew Bourne’s New Adventures

Come From Away

Come From Away

Madagascar

Madagascar

Grease the Musical

Grease The Musical

Hairspray

Hairspray

Rambert: Death Trap

Cerberus/Goat gan Ben Duke

Nye Bevan, gwleidydd a chrëwr y GIG

Cyd-gynhyrchiad National Theatre a Chanolfan Mileniwm Cymru

Nye

Drama newydd gan Tim Price

Y Sioe Gerdd Dolly Parton Newydd

Here You Come Again

Tŵr radio yng nghanol tref yn y cymoedd wedi'i gorchuddo gan eira. Testun yn aildrodd sy'n dweud PONTYPOOL

Cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru

PONTYPOOL

Addasiad llwyfan newydd gan Hefin Robinson