Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Enigma Variations

Neuadd Hoddinott Y BBC

11 Ebrill 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Enigma Variations {{::on_sale_date.label}} Neuadd Hoddinott Y BBC MM/DD/YYYY 15 event-2075

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Enigma Variations

11 Ebrill 2024

Neuadd Hoddinott Y BBC

William Mathias
Harp Concerto

Grace Williams
Sea Sketches

Elgar
Enigma Variations

-

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Tadaaki Otaka  arweinydd

Catrin Finch telyn

Er bod Grace Williams wedi ysgrifennu ei morlun cerddorol hudolus, Sea Sketches, yn Llundain, cafodd y gwaith ei ysbrydoli gan hiraeth am y môr yn y Barri. Mae Cymreictod pendant hefyd yn perthyn i Goncerto William Mathias i’r Delyn; gyda’r delyn yn cael ei chyflwyno i’r gynulleidfa fel offeryn cyfeiliant, gan adlewyrchu ei rôl draddodiadol yng ngherddoriaeth Cymru, cyn symud i safle mwy unawdol, a dyfynnu’r gân Gymreig Dadl Dau yn ei symudiad clo. I berfformio, rydyn ni’n falch iawn o groesawu Catrin Finch, telynores ffantastig o Gymru ac wyneb cyfarwydd iawn i BBC NOW.

Gan daro cydbwysedd rhwng yr ysgafn a’r uchelwrol, mae Enigma Variations gan Elgar yn gasgliad dyfeisgar o frasluniau cerddorol o’i ffrindiau a hunanbortread astrus – enigma wedi’i guddio o fewn y sgôr wrth i bob amrywiad gael ei dagio gyda llythrennau cyntaf llysenwau’r ffrindiau. I arwain rydyn ni’n falch iawn o gael estyn croeso unwaith eto i’r Arweinydd Llawryfog annwyl Tadaaki Otaka.

 

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y perfformiad: I'w cadarnhau

DAN 26 OED A MYFYRWYR

£5

DROS 65 OED, POBL ANABL A DIGYFLOGEDIG

£10

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd. 

Neuadd Hoddinott Y BBC

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC