Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fantastically Great Women Who Changed the World

17 – 21 Ionawr 2024

Theatr Donald Gordon

Ga i eich sylw os gwelwch yn dda!!?

Mae’r sioe gerdd bop rymusol Fantastically Great Women Who Changed The World yn dod i Gaerdydd ym mis Ionawr!

Mae’r sioe gerdd ysbrydoledig yma, sy’n seiliedig ar y llyfr poblogaidd i blant gan berthynas i un o’r Swffragetiaid, Kate Pankhurst, ac wedi’i haddasu gan Chris Bush (Standing at the Sky's Edge), wedi cael ei chreu gan un o gynhyrchwyr Six.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"a pop-fuelled, upbeat feminist hit"

The Times
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"sister to Six"

Grapevine

Ymunwch â’n harwres chwilfrydig Jade wrth iddi ddianc o’i dosbarth i gymryd cipolwg tu ôl i’r llen yn y Gallery of Greatness, sydd heb agor eto yn yr amgueddfa leol. Ar ei thaith mae’n synnu ei bod yn cwrdd â menywod anhygoel: Frida Kahlo, Rosa Parks, Amelia Earhart, Mary Seacole, Marie Curie ac Emmeline Pankhurst i enwi ond ychydig.

O archwilwyr i artistiaid, gwyddonwyr i ysbiwyr, dewch i glywed straeon rhai o famau, chwiorydd a merched cryfaf hanes; mae pob un ohonynt yn eiconau annibynnol a newidiodd y byd.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"an unapologetic joy" 

Evening Standard
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"Vibrant history lesson in praise of girl power"

Daily Mail

Mae’r dramodydd poblogaidd Chris Bush (Standing at the Sky's Edge) a’r cyfansoddwr arobryn Miranda Cooper (Girls Aloud, Kylie Minogue) yn addasu llyfr lluniau llwyddiannus disgynnydd un o’r Swffragetiaid, Kate Pankhurst, gyda cherddoriaeth gan Miranda Cooper a Jennifer Decilveo (Miley Cyrus, Beth Ditto) a chyfarwyddyd gan Amy Hodge (Mr Gum and the Dancing Bear, National Theatre). 

Mae FANTASTICALLY GREAT WOMEN WHO CHANGED THE WORLD yn sioe lwyfan newydd grymusol y bydd pawb sy’n barod i symud a theimlo emosiwn yn ei mwynhau, gyda chymeriadau a chaneuon arbennig!

Canllaw oed: 7+

Amser cychwyn: 
Mer – Iau 7pm
Gwe – Sad 4pm + 7.30pm
Sul 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 80 munud (dim egwyl)

AELODAU

£10 i ffwrdd ar y noson agoriadol (2 bris uchaf, nifer cyfyngedig)
Dod yn aelod

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 neu fwy ar gyfer grwpiau 10+ (2 bris uchaf, Mer – Iau 7pm + Gwe 4pm)
Dyddiad talu grwpiau 13 Hydref 2023
Trefnu ymweliad grŵp

O DAN 16

Gostyngiad o £3 (2 bris uchaf, Mer – Iau 7pm + Gwe 4pm)
Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn

MYFYRWYR

Gostyngiad o £3 (2 bris uchaf, Mer – Iau 7pm + Gwe 4pm) 

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Perfformiadau Ymlaciedig

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon