Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gallifrey Cabaret

Wedi'i ysbrydoli gan Doctor Who

Cabaret

12 + 13 Ebrill 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Gallifrey Cabaret {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2068

Cabaret

Gallifrey Cabaret

Wedi'i ysbrydoli gan Doctor Who

12 + 13 Ebrill 2024

Cabaret

Neidiwch ar fwrdd TARDIS mwyaf cwiar gofod ac amser, am noson o ddrag a chabare cosmig, a’r cyfan wedi’i ysbrydoli gan y sioe deledu orau yn y bydysawd – DOCTOR WHO.

Ar ein teithiau drwy’r fortecs, bydd drag sy’n treiddio pob dimensiwn, stand-yp stratosfferig, digon o fwrlésg i ddod â gwrid i fochau Cyberman, a storm daranllyd o sypreisys eraill!

Fel bob amser gyda’r Doctor – disgwyliwch yr annisgwyl…

Mae’r gwaith paratoi wedi’i wneud. Mae ein teclynnau fortecs wedi’u gwefru, mae ein sonics yn barod i gael eu sgriwdreifio. Rydyn ni’n mynd i ddinistrio’r llawr dawnsio, achos does dim un parti fel parti’r Brenin Amser. Mae’r dyfodol yma, ac mae’n ddyfodol cwiar!

"Captivating and hilarious... I can't rave enough!" 

Vada Magazine

"Celebrates Doctor Who in the most fun, feel-good way possible, in a space where everyone is welcome" 

The Reviews Hub

"Woke nonsense"

Davros

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref, noethni, goleuadau sy'n fflachio a synau uchel

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret