Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gŵyl Undod Hijinx

House of Deviant – Untied

Cabaret

5 Gorffennaf 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London House of Deviant – Untied {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2211

Gŵyl Undod Hijinx

House of Deviant – Untied

5 Gorffennaf 2024

Cabaret

Croeso i fyd pryfoclyd yr House of Deviant – Untied, lle mae ein Brenhinoedd a Breninesau yn torri’n rhydd oddi wrth yr holl gyfyngiadau a normau wrth iddynt gamu i’r llwyfan ar eu pennau eu hunain a “herio disgyrchiant” heb rwyd ddiogelwch mewn golwg!

Byddwch yn barod wrth iddynt fentro i dir newydd, gan greu tapestri o herfeiddiwch a rhyddid fydd yn herio eich amgyffrediad ac yn tanio eich dychymyg. Croeso i deyrnas lle mae terfynau’n cael eu chwalu, a’r unig reol yw rhyddhau eich gwyredd mewnol.

Yr House of Deviant yw criw drag anabledd dysgu cyntaf Cymru a’r unig un.

Rydym yn gasgliad o actorion o Dde Cymru sy’n cyd-gynhyrchu ac yn defnyddio perfformiadau drag fel cyfrwng i archwilio hunan-barch ac annibyniaeth gydag oedolion ag anabledd dysgu, a all gael anhawster fel arall gyda phroblemau fel unigrwydd cymdeithasol a sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed. Am fwy o wybodaeth ewch i www.houseofdeviant.com.

Amser dechrau: 9.30pm

Hyd y perfformiad: 1 awr

Oed: 16+

Rhybuddion: Iaith gref

Hygyrchedd: Dehongliad BSL gan Claire Anderson

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu diodydd o'r bar drwy gydol y sioe (taliad drwy arian parod neu gerdyn). Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Am Ŵyl Undod

Gŵyl Undod Hijinx yw un o wyliau celfyddydol cynhwysol mwyaf Ewrop, a’r unig un o’i math yng Nghymru.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Cyflwynir yn

Cabaret

Cabaret

Gweld popeth

Cabaret

A Terrible Show For Terrible People

Cabaret

Come As You Are: Pride Burlesque

Cardiff Cabaret Club

Cabaret

Dragwyl

Rhan o Ffrinj Tafwyl

Cabaret

Smut Slam: Splish Splash

Colourful illustrated characters stand next to a microphone.

Gŵyl Undod Hijinx

Noson Gomedi

Vaguely Artistic performing live.

Gŵyl Undod Hijinx

Vaguely Artistic

Gŵyl Undod Hijinx

House of Deviant – Untied

Cabaret

Locomotive for Murder: The Improvised Whodunnit

Penwythnos Rhagddangosiadau Caeredin!

A woman sat at an office desk in a bright green dress with a vase of daffodils on the desk

Cabaret

Blodwen's in Business

Penwythnos Rhagddangosiadau Caeredin!

A woman playing a harp and striking a sexy pose

Cabaret

Sam Hickman: Sexy Rude Harp Concert

Penwythnos Rhagddangosiadau Caeredin!

A group crouching in long grass wearing Australian-style sun hats, with two puppet emus behind them

Cabaret

The Emu War: A New Musical

Penwythnos Rhagddangosiadau Caeredin!

A person sat on a wooden chair in a conservatory dressed in a blue leotard

Cabaret

Lewys Holt: My Extremely Skilled Staff Have Been Working Day and Night on This, I Owe Them Everything

Penwythnos Rhagddangosiadau Caeredin!

Andrew Pepper is dressed in a pink and blue outfit, leaning on a white stool.

Cabaret

Andrew Pepper: House of Pepper

Cabaret

The Greatest of Shows Returns

Christopher Hall stands holding a bouquet of flowers.

Cabaret

Christopher Hall: Girl for All Seasons

A woman sat evocatively on a chair wearing a Spiderman t-shirt

Cabaret

Clumsy Cabaret: Comic Book Strip-Tease

A cartoon image of people playing a gameshow hosted by a Golden Girl!

Cabaret

The Golden Gays: The Golden Games

Kizza wears a bowler hat and bright yellow blazer holding a toy gun and toy baby in a rabbit suit.

Cabaret

Kizza: BIGFUNKYMAGICMAN

Seska wears a red clown nose, sunglasses and illustrated chef's hat whilst holding a Jack Russell.

Cabaret i Blant

Seska: Cooking Up Fun

Shafeeq runs his fingers through his long hair

Cabaret

Shafeeq Shajahan: Satyam Shivam Sundaram

Morgan James smiling

Cabaret

Outside

Morgan James sings George Michael. My Stories...His Music

Mathematician Kyle D Evans throwing a cartoon rubik's cube in the air

Cabaret i Blant

The Big Maths Game Show

Rhys Nicholson wears a suit with a red painted curve behind them.

Cabaret

Rhys Nicholson: Huge Big Party Congratulations!

Eleanor Conway coming out of a washing maching in a big pink dress.

Cabaret

Eleanor Conway: Talk Dirty To Me

Comedian Stewart Wright smiling

Cabaret

The Ultimate Rugby Quiz

gyda Stewart Wright

The Creepy Boys hold a black balloon.

Cabaret

The Creepy Boys

The queens of CŴM RAG pose in front of a suitably spooky backdrop

Cabaret

CŴM RAG: Nos Galan Gay-AF

Gŵyl Undod Hijinx

Gweld popeth

Bocs + Gŵyl Undod Hijinx

Unity Expanded

Am ddim – Realiti rhithwir a phrofiadau ymdrochol

Colourful illustrated characters stand next to a microphone.

Gŵyl Undod Hijinx

Noson Gomedi

Vaguely Artistic performing live.

Gŵyl Undod Hijinx

Vaguely Artistic

Gŵyl Undod Hijinx

House of Deviant – Untied

A group of dancers on stage connected to each other in a circle

Gŵyl Undod Hijinx

C'est BEAU!

Compagnie DK-BEL

Two men sat at a brightly coloured table in brightly coloured t-shirts and dungarees

Gŵyl Undod Hijinx + Stammermouth

CHOO CHOO!

(Or... Have You Ever Thought About ████ ███ ████? (Cos I Have))

A group of five people on stage holding giant eyeballs

Gŵyl Undod Hijinx, Chris Tally Evans + Dança sem Fronteiras

Skin, Muscle & Bone – Pele, Músculo & Osso

A group of interconnected dancers on stage

Gŵyl Undod Hijinx + tanzbar_bremen

UNDRESSED