Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Kiri Pritchard-McLean: Peacock

Theatr Donald Gordon

10 Awst 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Kiri Pritchard-McLean: Peacock {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-2119

Kiri Pritchard-McLean: Peacock

10 Awst 2024

Theatr Donald Gordon

Mae Kiri Pritchard-McLean, seren Have I Got News For You a QI, wedi bod yn brysur iawn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal â chyflwyno Live at the Apollo a Best Medicine ar Radio 4 a dechrau ysgol gomedi, mae hi wedi dod yn rhiant maeth.

Ddim yn gwybod hynny amdani? Wel, tan nawr dydy hi ddim wedi gallu siarad amdano ar y llwyfan, dydy hi ddim hyd yn oed wedi dweud wrth y plant yn ei gofal ei bod hi’n ddigrifwr. O, ac mae’n defnyddio enw gwahanol – hi yw Bruce Wayne comedi ond heb y tai anferth. Felly, dewch i ymuno â “Louise” wrth iddi ddatgelu’r gwir am weithwyr cymdeithasol, hyfforddiant cymorth cyntaf a beth i beidio gwneud pan mae ficer yn chwilio amdanoch chi ar YouTube.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"electrifying"

The Independent
Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"powerhouse standup"

The Guardian

'expect sequins, social commentary, and massive laughs from the renaissance woman of UK comedy'

Rolling Stone

Canllaw oed: 15+
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys iaith gref. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn: 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 2 awr a 5 munud (yn cynnwys un egwyl)

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon