Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Llwch Sêr ac Eneidiau

Neuadd Hoddinott Y BBC

18 Ebrill 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Llwch Sêr ac Eneidiau {{::on_sale_date.label}} Neuadd Hoddinott Y BBC MM/DD/YYYY 15 event-2076

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Llwch Sêr ac Eneidiau

18 Ebrill 2024

Neuadd Hoddinott Y BBC

Alexander Campkin

Sounds of Stardust [Premiere Byd]

Dani Howard

New Work [Premiere Byd] (Percussion Concerto)

Poulenc

Stabat Mater

-

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Sofi Jeannin  arweinydd

Dame Evelyn Glennie  offerynnau taro

Julieth Lozano Rolong  soprano

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Gyda dau berfformiad cyntaf y byd ac un o berlau’r repertoire corawl, mae’n bleser gennym groesawu’r arweinydd dihafal Sofi Jeannin yn ôl ochr yn ochr â Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC, y Fonesig Evelyn Glennie ac enillydd Gwobr Cynulleidfa Canwr y Byd Caerdydd, Julieth Lozano Rolong, am noson o archwilio a darganfod cerddorol.

Ond yn gyntaf, premiere byd gan Alexander Campkin a’i Sounds of Stardust. Bydd y Fonesig Evelyn Glennie, yr offerynnwr taro o fri, yn camu i’r llwyfan i berfformio concerto newydd Dani Howard i offerynnau taro am y tro cyntaf, cyn i ni ddathlu campwaith lleisiol Poulenc 60 mlynedd ar ôl ei farwolaeth. Wedi’i ysgrifennu mewn ymateb i farwolaeth ei gyfaill agos, yr artist Christian Bérard, mae Stabat Mater yn cwmpasu’r tywyll a’r golau – cynrychiolaeth wirioneddol o’i Gatholigiaeth ddidwyll, ond hefyd ei ffraethineb a’i gymeriad bywiog.

Amser dechrau: 7.30pm

Hyd y perfformiad: i'w cadarnhau

DAN 26 OED A MYFYRWYR

£5

DROS 65 OED, POBL ANABL A DIGYFLOGEDIG

£10

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd. 

Neuadd Hoddinott Y BBC

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC