Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Nick Mason's Saucerful of Secrets

Kilimanjaro yn cyflwyno

Nick Mason's Saucerful of Secrets

Taith Set The Controls

Theatr Donald Gordon

24 Mehefin 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Nick Mason's Saucerful of Secrets {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-2135

Kilimanjaro yn cyflwyno

Nick Mason's Saucerful of Secrets

Taith Set The Controls

24 Mehefin 2024

Theatr Donald Gordon

Mae Nick Mason’s Saucerful of Secrets yn dychwelyd i’r DU ym mis Mehefin.

Ar ôl chwarae’n fyw yn y DU y tro diwethaf ym mis Mai 2022 gyda’r daith Echoes, maen nhw wedi chwarae nifer fawr o sioeau yn UDA ac Ewrop gan gynnwys sioe yn Pompeii ym mis Awst y llynedd – lleoliad sydd wrth gwrs yn gyfystyr â cherddoriaeth Pink Floyd.

Aelodau Nick Mason’s Saucerful of Secrets, a ffurfiwyd yn 2018, yw Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris a Dom Beken ac maen nhw’n chwarae gwaith cynnar poblogaidd ac arwyddocaol Pink Floyd o gyfnod ‘The Piper At The Gates of Dawn’ o 1967 hyd at ‘Obscured By Clouds’ o 1972 sydd wedi cynnwys fersiwn o’r gân epig 23 munud, ‘Echoes’.

Ychydig iawn o fandiau sydd mor ddiwylliannol bwysig â Pink Floyd. Nhw yw un o’r artistiaid cerddorol sydd wedi gwerthu orau. Mae Nick Mason yn gyd-sylfaenydd ac ef yw unig aelod cyson y band sydd wedi perfformio ar bob albwm yn ogystal â phob sioe fyw.

 

Canllaw oed: 14+ (dim plant dan 2 oed)
Gall y cynhyrchiad hwn gynnwys goleuadau sy'n fflachio/strôb ac iaith gref.
Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Amser cychwyn: 7.30pm

Hyd y perfformiad: i'w gadarnhau

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon