Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Così fan tutte

2, 6 + 8 Mawrth 2023

Theatr Donald Gordon

Beth mae cariad yn eich dysgu chi?

Mae Opera Cenedlaethol Cymru yn eich cymryd chi yn ôl i’r ysgol gyda chynhyrchiad newydd sbon o opera gomig Mozart, Così fan tutte aka Yr Ysgol i Gariadon, wedi’i gyfarwyddo gan Max Hoehn (The Consul). Yn y stori hon am aeddfedu, sydd wedi’i gosod yn y 1970au cynnar, mae pedwar disgybl chweched dosbarth yn darganfod y gall disgyn mewn cariad fod yn anhygoel, yn lletchwith ac yn gymhleth. 

Mae'r myfyrwyr yn cael gwers werthfawr am gariad, bywyd a rhyddid wrth i’w hathro eu cynnwys mewn arbrawf cyfrinachol. Gyda pheth o gerddoriaeth fwyaf hudolus Mozart yn gefndir, cânt eu herio i ailfeddwl am eu hunaniaeth eu hunain a’u perthnasau gyda’i gilydd wrth iddynt wynebu cyfres o sefyllfaoedd doniol wedi’u cynllunio i dwyllo. 

wno.org.uk/cosi                                            
#WNOcosi 

Cenir yn Eidaleg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser Dechrau:
Sad - Gwe 7pm
Sad 3pm + 7pm

Hyd y perfformiad: Tua 3 awr 20 munud gydag un egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 opera ac arbedwch 25%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa.

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.

Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu.

CYNIGION I BOBL O DAN 16 OED

Tocyn £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd.

Book as early as you can to secure the best choice of seats. Ticket prices may be adjusted and will reflect the most current price for each performance based on demand. Prices are subject to change without notice.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon