Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Opera Cenedlaethol Cymru: Death in Venice

7 + 9 Mawrth 2024

Theatr Donald Gordon

A fyddech chi’n dilyn cariad i gael ysbrydoliaeth?

Wrth chwilio am brydferthwch ac ystyr, mae’r awdur enwog Gustav von Aschenbach yn mynd ar daith fympwyol i Fenis. Yn awyrgylch drymaidd yr epidemig colera, gyda’r gwynt scirocco yn chwythu, mae’n disgyn mewn cariad â Tadzio, aristocrat ifanc sy’n aros yn yr un gwesty gyda’i deulu. Wrth i Aschenbach daflu ei unigrwydd a’i chwant arno, mae ffantasi a dychymyg yn cydgymysgu â bodolaeth. Mae ei obsesiwn yn datblygu’n ferw gwyllt wrth iddo ymbellhau fwyfwy oddi wrth realedd. 

Wedi’i hysbrydoli gan y nofel fer wreiddiol gan Thomas Mann, mae opera llawn awyrgylch Britten yn dod yn fyw yn y cynhyrchiad newydd hwn gan WNO, gan greu delweddau o brydferthwch cyfareddol, yn ogystal ag archwilio’r grotésg sy’n gudd o dan geisio’r aruchel. Wrth i fydau barddonol y dychymyg wrthdaro â realedd, mae dechrau’r 20fed ganrif yn gweithredu fel drych i’n cyfnod ni. 

wno.org.uk/venice
#WNOvenice

Cenir yn Saesneg, gydag uwchdeitlau Cymraeg a Saesneg

Amser dechrau:
Iau 7.30pm
Sad 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr 40 munud gydag un egwyl

CYNNIG AML-DOCYN OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

Archebwch docynnau ar gyfer 2 opera ac arbedwch 10% 
Archebwch docynnau ar gyfer 3 opera ac arbedwch 15% 
Archebwch docynnau ar gyfer 4 opera ac arbedwch 20% 
Archebwch docynnau ar gyfer 5 opera ac arbedwch 25%

Ar gyfer pecynnau aml-brynu, mae'n rhaid prynu'r un nifer o docynnau ar gyfer pob opera. Yn gymwys i'r 3 pris drutaf. Caiff y cynnig ei brosesu yn eich basged siopa. 

CYNIGION GRŴP

Grwpiau 10+, gostyngiad o £4. Yn berthnasol i seddi penodol.
Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£12.50 — yn berthnasol i seddi penodol. Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffoniwch 029 2063 6464 i archebu.

CYNIGION I BOBL O DAN 16 OED

Tocyn £5 wrth archebu gydag oedolyn sy'n talu am docyn pris llawn. Nodwch os gwelwch yn dda: rhaid i bob plentyn dan 16 oed eistedd gydag oedolyn 18 oed neu’n hŷn.

Mae pob cynnig yn seiliedig ar ddyraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon