Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn
Peace & Passion

Heddwch ac Angerdd

Corws a Cherddorfa WNO

Theatr Donald Gordon

21 Ebrill 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Heddwch ac Angerdd {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-2074

Heddwch ac Angerdd

Corws a Cherddorfa WNO

21 Ebrill 2024

Theatr Donald Gordon

Noson o gampweithiau corawl a harddwch gobeithiol.

Ymgollwch yng nghyfansoddiad corawl hyfryd a dwys Fauré, Cantique de Jean Racine. Yn llawn urddas, ceinder a symlrwydd pur, mae Corws WNO yn camu i’r llwyfan i ganu’r darn clodwiw hwn, gan berfformio ochr yn ochr â Cherddorfa WNO a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO Tomáš Hanus.

Profwch lif di-dor o gerddoriaeth angerddol a thanbaid gyda Symffoni Rhif 4 Schumann. Yn torri’n rhydd o’r traddodiad symffonig, mae’r cylch parhaus hwn o ddrama yn cynnwys dwyster nodweddiadol y cyfansoddwr gyda fflachiadau o ysgafnder a llawenydd. Heddiw caiff ei hystyried fel y mwyaf rhamantus o’i hoff symffonïau. 

I orffen y prynhawn, taith o ansicrwydd i obaith gyda champwaith diamser Mozart, Requiem. Yn fwrlwm o’r un theatr a dynoliaeth â’i weithiau llwyfan, mae Corws WNO yn cael cwmni’r unawdwyr Sophie Bevan, Kayleigh Decker, Egor Khuravskii a James Platt.

#WNOorchestra

Fauré Cantique de Jean Racine
Schumann Symffoni Rhif 4
Mozart Requiem

Arweinydd Tomáš Hanus
Soprano Sophie Bevan
Mezzo Soprano Kayleigh Decker
Tenor Egor Khuravskii
Bas James Platt

Amser y perfformiad: Sul 7.30pm

Hyd y perfformiad: tua 1 awr 55 munud (yn cynnwys un egwyl)

O dan 16

Tocynnau am £5

O dan 26 + Myfyrwyr

Tocynnau am £10

Grwpiau

Grwpiau o 10+ yn arbed £3 ar bob tocyn pris llawn

Mae pob cynnig yn amodol ar ddyraniadau ac argaeledd. 

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Opera Cenedlaethol Cymru

Gweld popeth
National Opera Studio Showcase

Sioe Arddangos National Opera Studio

Testun: Rigoletto Verdi

WEDI'I GANSLO

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Text: Play Opera LIVE

Chwarae Opera YN FYW

Il trittico

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Text: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro

Testun: Peter Grimes Britten

Opera Cenedlaethol Cymru: Peter Grimes

Heddwch ac Angerdd

Corws a Cherddorfa WNO

The Very Last Green Thing

Perfformiad Opera Ieuenctid Seligman

Testun: Rigoletto Verdi

Opera Cenedlaethol Cymru: Rigoletto

Testun: Il trittico Puccini

Opera Cenedlaethol Cymru: Il trittico

Testun: Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Ffefrynnau Opera yn y Ffilmiau

Testun: The Marriage of Figaro

Opera Cenedlaethol Cymru: The Marriage of Figaro