Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Send In The Clowns: TW*TS

Drag lofruddiaeth o gerddoriaeth Andrew Lloyd Webber

Cabaret

3 Mai 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Send In The Clowns: TW*TS {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2086

Cabaret

Send In The Clowns: TW*TS

Drag lofruddiaeth o gerddoriaeth Andrew Lloyd Webber

3 Mai 2024

Cabaret

Mae Send In The Clowns yn sioe rifíw wyllt, ffraeth a phryfoclyd sy’n dathlu hud a gwallgofrwydd theatr gerdd.

Y tro hwn, mae’r Clowns yn troi at waith yr Arglwydd ei hun, gyda dathliad-lofruddiaeth o waith Andrew Lloyd Webber yn eu sioe fwyaf feiddgar erioed – TW*TS! (ie, fel CATS).

Gallwch ddisgwyl dehongliadau unigryw o Phantom, Jesus Christ Superstar, Evita, Sunset Boulevard, Joseph & The Amazing Technicolour Dreamcoat, ac ambell i sioe aflwyddiannus.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"every now and then something different rears its head that makes you say ‘that’s genius’. Enter: Send in the Clowns"

Theatre & Tonic

Ymunwch â’r gwestywr – y seren cabaret, enillydd Drag Idol UK a’r ‘incredible vocal powerhouse’ (West End Best Friend) – Fatt Butcher, ochr yn ochr â lein-yp gwych o ddoniau drag a cabaret gorau Canolbarth Lloegr, yn cynnwys Dahliah Rivers, Blü Romantic ac Alanna Boden.

Mae Send In The Clowns: TW*TS yn prysur adeiladu carfan o ddilynwyr ffyddlon ac yn addo sioe fythgofiadwy sy’n llawn comedi beiddgar, lleisiau anhygoel, cabaret camp, cydwefuso a morio canu. Mae pob sioe yn gorffen gyda’n ‘sioe gerdd ugain munud’, sef fersiwn drag o sioe gerdd eiconig sydd wedi ei hymarfer am ddau ddiwrnod yn unig ac wedi’i pherfformio mewn cwta 20 munud. Beth allai fynd o’i le?!

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

"joyfully outrageous, and deliciously camp!"

West End Best Friend

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Iaith gref

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret