Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Shostakovich 13 gyda Ryan Bancroft

Neuadd Hoddinott Y BBC

11 Chwefror 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Shostakovich 13 gyda Ryan Bancroft {{::on_sale_date.label}} Neuadd Hoddinott Y BBC MM/DD/YYYY 15 event-2047

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Shostakovich 13 gyda Ryan Bancroft

11 Chwefror 2024

Neuadd Hoddinott Y BBC

Beethoven

Concerto No. 1 in C major for Piano and Orchestra, op.15

Shostakovich

Symphony No.13 in B-flat minor, op.113 (Babi Yar)

-

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Ryan Bancroft arweinydd

Jonathan Biss  piano

James Platt  bas

Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC

O’i gymal agoriadol beiddgar i’w ddiweddglo hynod a chwareus, mae Concerto Rhif 1 Beethoven i’r Piano yn un o weithiau mwyaf mawreddog a herfeiddiol ei genhedlaeth.

Mae trydedd symffoni ar ddeg Shostakovich, y cyfeirir ati’n aml yn ôl ei llysenw, Babi Yar, yn ddarn theatrig a throsgynnol, sy’n llawn hiwmor chwerw ac sy’n cynnwys gosodiadau i eiriau o waith Yevtushenko yn portreadu erchyllterau Ymgyrch Barbarossa yn erbyn yr Iddewon yn Rwsia. Ni chafodd ei chlywed am dros 20 mlynedd oherwydd gwrthwynebiad Khrushchev i’w helfennau gwrth-semitig, ond tua diwedd yr 20fed ganrif daeth yn fwy poblogaidd eto. Nid yw hyn yn syndod o gofio dyfeisgarwch a chywreinrwydd cerddoriaeth Shostakovich, gyda’i chyferbyniadau llym, ei ffraethineb craff a’i chanolbwynt cyweiraidd amwys, wedi’i chyfuno â naws glasurol gynnil a hiraeth rhamantus.

Amser dechrau: 3pm

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr (yn cynnwys un egwyl)

DAN 26 OED A MYFYRWYR

£5

DROS 65 OED, POBL ANABL A DIGYFLOGEDIG

£10

Mae pob cynnig yn amodol ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd. 

Neuadd Hoddinott Y BBC

Cyflwynir yn

Neuadd Hoddinott Y BBC