Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Simply Barbra

Cabaret

9 Mai 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Simply Barbra {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2073

Cabaret

Simply Barbra

9 Mai 2024

Cabaret

Wedi perfformio ledled y byd am dros 25 o flynyddoedd, pan mae Steven Brinberg yn perfformio’i sioe deyrnged i’r difa orau erioed, Barbra Streisand, mae e’n derbyn y math o adolygiadau disglair y byddai Barbra ei hun yn falch ohonynt!

Mae Steven Brinberg yn ysgrifennu ac yn serennu yn Simply Barbra, sioe sy’n cael ei diweddaru’n flynyddol wrth iddo deithio ar draws UDA yn ei pherfformio.

Drwy wahoddiad gan y diweddar Marvin Hamlisch fe berfformiodd gyda Cherddorfa Symffoni Dallas, Milwaukee, Buffalo a Norfolk, a gyda Barbara Cook a’r Gerddorfa Symffoni Genedlaethol yn Nghanolfan Kennedy. Fe berfformiodd Mr. Brinberg yng nghyngerdd pen-blwydd Stephen Sondheim yn Llyfrgell y Gyngres; yn Neuadd Carnegie gydag Uptown Express; ac ar Broadway yn fersiwn cyngerdd Funny Girl gyda Whoopi Goldberg.

Mae Simply Barbra wedi teithio Awstralia ac Asia ddwywaith, wedi mwynhau tri thymor llwyddiannus yng Ngŵyl Caeredin a chyfnodau yn y West End yn Theatrau Arts a Playhouse.

Enillydd dwy wobr MAC a Bistro

Cyfarwyddwr Cerdd: Nathan Martin

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 16+

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret