Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

That's Not My Name

Cabaret

7 Mehefin 2024

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London That's Not My Name {{::on_sale_date.label}} Cabaret MM/DD/YYYY 15 event-2136

Cabaret

That's Not My Name

7 Mehefin 2024

Cabaret

NID sioe am iechyd meddwl mo hon.

Mewn gwirionedd, NID sioe mo hon.

ANHWYLDER yw hwn.

Jôc oedd hwnna.

HANNER jôc.

Jôc FFINIOL.

Ydyn ni wedi ymarfer?

Efallai.

Ydyn ni wedi ei hysgrifennu?

Mae’n dibynnu.

Oes sgript?

Ansicr.

Ond comedi yw hi, ie?

Comedi am salwch meddwl difrifol?! Pwy fyddai’n gwneud y fath beth?!

Ti. Y seicopath.

Digon teg.

Felly DRAMA yw hi?

Na nid ff*cin drama yw hi. Ff*c off.

Ar daith wedi’i hariannu gan Gyngor y Celfyddydau (rhywsut!), 75 munud o gyflafan llwyr yw That’s Not My Name ar ffurf stand-yp, sgetshis a chomedi gerddorol sy’n siarad am wallgofrwydd Seiciatreg, labeli a’n system iechyd meddwl.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Masterpiece of mess” 

Broadway Baby
CLODRESTR

Ysgrifennwyd a Pherfformiwyd gan Sammy Trotman
Crëwyd gan Covered in Jam
Cynhyrchwyd gan ASYLUM Arts
Cynhyrchydd Cyswllt – Brightmouth Productions
Cyfarwyddwyd gan Jake Rix
Golau a Sain gan Scott Ward

Amser dechrau: 8.30pm, 7.30pm drysau

Canllaw oed: 18+

Rhybuddion: Themâu salwch meddwl, anhwylderau bwyta, caethiwed, cyfeiriadau at leoliadau seiciatrig, casineb at fenywod, trawma, noethni rhannol, iaith gref a thrais.

IECHYD DA!

Mae'r drysau yn agor awr cyn i'r perfformiad ddechrau, er mwyn i chi ddod o hyd i fwrdd, cwrdd â'ch ffrindiau a chael diod o'n bar Cabaret.

Gallwch chi hefyd archebu drwy ein ap drwy gydol y sioe a byddwn yn dod â'ch diodydd yn syth i'ch bwrdd. Hyfryd!

Nid yw’r seddi wedi’u cadw.

Cynghorwn fod grwpiau mawr yn cyrraedd yn gynnar fel y gallwch ddod o hyd i seddi gyda’ch gilydd.

Os bydd y sioe wedi gwerthu allan, mae’n bosibl y bydd rhaid i chi rannu bwrdd.

POBL ANABL, DAN 30 OED, MYFYRWYR + DIGYFLOGEDIG

Gostyngiad o £3

GRWPIAU

Gostyngiad o £3 i grwpiau 10+

Wrth archebu ar-lein, caiff y gostyngiad i grwpiau ei ychwanegu yn awtomatig pan fyddwch chi'n talu.

CYNLLUN HYNT

Ar gael ar gyfer y cynhyrchiad hwn. Darganfod mwy.

Mae pob cynnig yn amodol ar ddosraniadau ac argaeledd.

Cyflwynir yn

Cabaret

Cabaret

Gweld popeth

Cabaret

All Aboard! At Termination Station

WEDI'I GANSLO

Cabaret

Blues and Burlesque

Vernon James sits on a stool in the middle a country road with his guitar and back towards us.

Cabaret

How Sweet It Is: The Music of James Taylor

Perfformir gan Vernon James

Cabaret

Judy & Liza

Y sioe gerdd gofiannol ryfeddol

Madame Chandelier wears a hat with horns and her accordion

Cabaret i Blant

Madame Chandelier's Opera Party For Kids

Cabaret i Blant

Marcel Lucont: Les Enfants Terribles

Sioe Gemau i Blant Ofnadwy

Y frenhines drag Esther Parade wed'i lapio mewn lliain gwely gwyn

Cabaret

In Bed With Esther Parade

Cabaret

A Terrible Show For Terrible People

Cabaret

Come As You Are: Pride Burlesque

Cardiff Cabaret Club

Cabaret

That's Not My Name

Cabaret

Dragwyl

Rhan o Ffrinj Tafwyl

Cabaret

Shinani'n Siarad

Addasiad o The Vagina Monologues gan Eve Ensler, gyda Sharon Morgan, Delyth Wyn + Maria Pride

Cabaret

Smut Slam: Splish Splash

Colourful illustrated characters stand next to a microphone.

Gŵyl Undod Hijinx

Noson Gomedi

Gŵyl Undod Hijinx

House of Deviant – Untied