Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

We're Going on a Bear Hunt

19 – 21 Ionawr 2024

Theatr Donald Gordon

Rydyn ni’n mynd i Ganolfan Mileniwm Cymru 
Rydyn ni’n mynd i weld Bear Hunt 
Am ddrama brydferth! 
Does dim ofn arnon ni... 

Mae cerddoriaeth, chwerthin, odlau, rhythmau ac ailadrodd ynghyd â phypedwaith, paent, dŵr a mwd... heb sôn am arth – does dim ofn arnon ni! – yn gwneud yr antur llawn hwyl yma yn brofiad theatraidd perffaith i deuluoedd ifanc. 

Ymunwch â’n teulu dewr o anturwyr a’u ci cerddorol wrth iddyn nhw gerdded drwy’r gwair sïol, yr afon sblasiog a’r mwd slwtshlyd, i chwilio am arth. Gallwch chi ddisgwyl llwyth o ryngweithio a rhai syrpreisys ar hyd y ffordd. 

Wedi’i addasu i’r llwyfan o’r clasur modern a ysgrifennwyd gan Michael Rosen ac a ddarluniwyd gan Helen Oxenbury.  

Canllaw oed: 3+

Amser cychwyn:

Iau 2pm
Gwe – Sad 10.30am + 1pm
Sul 11am

BABANOD AR LINIAU

Ar gael i blant 0-2 mlwydd oed gydag oedolyn yn eu gwarchod.

Sicrhewch eich bod yn dewis ein tocyn 'Safonol a Babi' am £2 ychwanegol (nodwch fod nifer cyfyngedig i bob perfformiad)

YSGOLION

£10 —  ffôn 029 2063 6464

Archebwch cyn gynted ag y gallwch i sicrhau’r dewis gorau o seddi. Gall prisiau tocynnau newid heb rybudd a byddant yn adlewyrchu’r galw cyfredol.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon