Yn ystod Mehefin, bydd Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn rhoi sylw i faterion cyfiawnder, rhyddid a hawliau dynol drwy dymor o operâu, dadleuon, trafodaethau, arddangosfeydd a phrosiectau digidol.

Wrth galon eu Tymor RHYDDID mae pedair opera dros dair noson yn Theatr Donald Gordon.

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Atal Caethwasiaeth

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Croeso i Ffoaduriaid

Opera Cenedlaethol Cymru

FREEDOM 360

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Rhyddid i Lefaru a Rhyddid Artistig

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Dewr – Taflu Goleuni ar Amddiffynwyr Hawliau Dynol Ifanc

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Natur Trosedd a Chyfiawnder

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Twf Cenedlaetholdeb a’r Lleiafrifoedd oddi mewn

Opera Cenedlaethol Cymru

RHYDDID - Llais Plentyn