Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

5 sioe ryfeddol y mae’n rhaid eu gweld

Nosweithiau ysblennydd yn llawn dirgelwch, angerdd, hud a lledrith –bydd pob un o’r sioeau anhygoel hyn yn rhoi profiad bythgofiadwy i gynulleidfaoedd o bob oed.

1. Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz

31 Hydref – 24 Tachwedd

Wicked
Wicked

Wnaethoch chi erioed feddwl pam oedd Glinda mor dda a’r Wrach mor... ddrwg?

Yn y gwaith dychmygus a dyfeisgar hwn, sy’n digwydd yn y cyfnod cyn i Dorothy ymddangos, maen nhw’n cyfarfod pan fydd y ddwy yn astudio dewiniaeth.

Yn annisgwyl, maen nhw’n dod yn gyfeillion. Yn gyfeillion, hynny yw, tan y bydd byd gwallgof Oz yn eu gorfodi i fynd benben â’i gilydd, a dewis rhwng drwg a da.

Sioe sy’n agor ar noson Calan Gaeaf yw hon, ac mae’n addo rhoi mwynhad di-ben-draw.

2. Matilda The Musical

4 Rhagfyr 2018 – 12 Ionawr 2019

Matilda The Musical
Matilda The Musical

Stori merch ryfeddol sy’n llawn dychymyg byw a chlyfrwch, ac yn benderfynol o newid ei thynged ei hun, hyd yn oed os yw hynny'n golygu bod fymryn bach yn ddireidus.

Y Royal Shakespeare Company sydd wedi creu’r sioe hon, a honno wedi’i seilio ar nofel Roald Dahl, sydd wrth gwrs yn hanu o Gaerdydd.

Mae Tim Minchin wedi creu caneuon gwreiddiol i gyd-fynd â’r stori afaelgar hon am lwyddiant yn trechu methiant, gan ddefnyddio dim ond parotiaid, madfallod dŵr a sialc.

Ar ôl gwefreiddio miliynau o bobl ac ennill dwsinau o wobrau rhyngwladol, dyma daith gyntaf Matilda yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n sicr o roi gwledd i’r teulu dros y Nadolig.

3.  Saturday Night Fever

27 Tachwedd – 1 Rhagfyr

Saturday Night Fever
Saturday Night Fever

Teimlwch y gwres yn codi o fersiwn newydd sbon i’r llwyfan o glasur Travolta, yn serennu Richard Winsor (Casualty, Swan Lake Matthew Bourne, StreetDance 3D) fel Tony.

Mae’r holl ddarnau gorau o’r ffilm i’w gweld yma, yn ogystal â mwy o ddrama, mwy o gerddoriaeth a hyd yn oed mwy o densiwn brathog yn yr aer.

Bydd y tîm a fu’n gyfrifol am sioe anhygoel Cilla the Musical yn sicr o’ch codi o’ch seddi i ddawnsio i rai o glasuron gorau’r Bee Gees.

4.  Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

16 ac 17 Hydref

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo
Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Mae pob perfformiad gan 'y Trocks’ yn goferu ac yn byrlymu o dŵtws a thestosteron, esgidiau bale llachar pinc, amrannau ffug rhyfeddol ac agwedd ‘prima ballerina’ o fri.

Mae gan y cwmni bale a chomedi hwn, sy’n gwmni o ddynion yn unig, ddilynwyr selog ym mhob cwr o’r byd i’w dehongliadau digrif o fale clasurol.

Yr hyn sy’n eu gwneud yn fwy arbennig fyth yw eu techneg benigamp, eu campau corfforol mentrus, a'u hamseru comig di-fai.

Bydd hon yn sioe annhebyg i ddim byd a welsoch erioed o’r blaen – ebychwch, chwarddwch, bloeddiwch, ond beth bynnag a wnewch chi, dewch i’w gweld!

5Le Gateau Chocolat: Icons

18 – 30 Rhagfyr

Le Gateau Chocolat: Icons
Le Gateau Chocolat: Icons

Yn fwy o lawer na dim ond perfformiad drag, mae sioe llawn opera a lycra Le Gateau Chocolat yn gabaret o gynnwrf annhebyg i ddim byd a welsoch o’r blaen.

Yn Icons, bydd Le Gateau yn troedio’r ffin honno rhwng ochrau cyhoeddus a phreifat cymeriadau, gan edrych ar y bobl, y pethau, y perthnasau a’r gelfyddyd sydd wedi’u creu.

I gyfeiliant band byw, bydd yn cyflwyno’i lais anhygoel drwy gyfuniad amrywiol tu hwnt o gerddoriaeth; o bop i opera, o Kate Bush i Whitney, o Elvis i Wagner ac o Shirley i Gershwin, gan edrych ar y pethau y mae ef ei hun yn eu haddoli drwy ganeuon a cherddoriaeth ei eilunod personol.

Dewch i weld comedi, trasiedi a llawer iawn o archwilio’r enaid, a’r cyfan mewn gwisg fythgofiadwy o Lycra.