Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cyflwyno StoryFutures Xperience yn Bocs

Mae eich profiadau realiti rhithwir ac ymdrochol newydd dyfu, am fod byd eang o straeon i ymgolli eich hun ynddyn nhw nawr ar gael yn rhad ac am ddim yn Bocs.

Rydyn ni wedi gweithio gyda StoryFutures i ddod â Xperience i Ganolfan Mileniwm Cymru. Mae llwyth o straeon i chi ddewis ohonyn nhw. O waith arobryn i gipluniau hanesyddol, mae StoryFutures Xperience yn cwmpasu themâu amrywiol gan gynnwys cerddoriaeth, chwaraeon a newid yn yr hinsawdd ac maen nhw’n cynnwys ffilmiau 360° prydferth a phrofiadau ymdrochol rhyngweithiol llawn. P’un a ydych chi’n ffan o VR neu’n rhoi cynnig arni am y tro cyntaf, does erioed wedi bod mwy o gyfleoedd i ymgolli eich hun.

Amseroedd agor:
Llun – Sad 11am – 6.30pm (mynediad olaf 6pm)
Sul 11am – 4.30pm (mynediad olaf 4pm)

Does dim angen archebu.

Capasiti: Mae capasiti pob profiad yn gyfyngedig felly mae’n bosibl y bydd rhad aros pan fydd hi’n brysur.

Canllaw oed: Ni argymhellir VR i blant o dan 10 oed. Rhaid i bobl o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn 18 oed a throsodd. Mae gan bob profiad unigol ganllaw oed a rhybuddion manylach. 

Cefnogir StoryFutures Xperience gan y BFI, drwy gyllid gan y Loteri Genedlaethol.