Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi

12.30pm – 2pm

Glanfa

1 Mawrth 2022

Dathliad Dydd Gŵyl Dewi

12.30pm – 2pm

1 Mawrth 2022

Glanfa

Ymunwch â ni yn ein Glanfa neu arlein ar gyfer dathliad Dydd Gŵyl Dewi am ddim, sy'n cynnwys corau gwych o ar draws de Cymru.

Bydd y dathliad yn cynnwys perfformiadau gan Gôr Meibion Cwm Pelenna a Cwmdare Voices, yr Oasis One World Choir, a blwyddyn 5 St Mary's Catholic Primary School yng Nghaerdydd.

Rydyn ni'n ffrydio'r digwyddiad gyfan ar ein tudalen Facebook a sianel YouTube er mwyn i bawb ar draws Cymru a thu hwnt ymuno â'r dathlu.

Os ydych chi'n dod i'r adeilad, mae croeso i chi fwynhau coffi yn ein Caffi a fydd ar agor o 10am.

Cyflwynir yn

Glanfa