Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Girl From The North Country

6 – 10 Rhagfyr 2022

Theatr Donald Gordon

Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl, mae'r perfformiad ar ddydd Llun 5 Rhagfyr wedi'i ganslo. Cysylltwyd â deiliaid tocynnau trwy e-bost.

Mae'r dramodydd enwog Conor McPherson (The Weir, The Seafarer) yn ail-ddychmygu caneuon chwedlonol Bob Dylan fel nad ydych erioed wedi'u clywed o'r blaen mewn stori dorcalonnus a pherthnasol am deulu a chariad.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“A show that transports the soul. Incredible”

Times

Yn 1934 yng nghalon America, mae grŵp o eneidiau gwamal yn cwrdd mewn hen westy.

Yn sefyll ar drobwynt yn eu bywydau, maent yn sylweddoli nad yw unrhywbeth fel y mae'n ymddangos. Ond wrth iddynt edrych am ddyfodol, a chuddio o'r gorffenol, mae'n rhaid iddyn nhw wynebu gwirioneddau nas llefarwyd am y presennol.

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Powerful, affecting and original.”

Sunday Express

Wrth i'r sioe hynod boblogaidd o'r West End a Broadway, sydd wedi ennill dau Wobr Olivier, ddychwelyd i'r DU fel rhan o daith ryngwladol mawr, peidiwch â cholli'r cyfle i brofi'r cynhyrchiad "magnificent" (Standard), "astonishing" (Guardian) a "piercingly beautiful" (Independent) a ddaw'n fyw gyda chymorth cwmni anhygoel o actorion a cherddorion.

Ysgrifennwyd a chyfarwyddwyd gan Conor McPherson
Cerddoriaeth a geiriau gan Bob Dylan

Mae hyn yn graddio allan o 5 sêr

“Conor McPherson weaves magic with Bob Dylan's songs”

The Observer

Canllaw oedran: 12+ (neb o dan 2).
Mae'r perfformiad hwn yn cynnwys rhegi, ergydion gwn, goleuadau sy'n fflachio, ysmygu sigaréts gwair a phynciau trafod aeddfed.

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau + Sad 2.30pm

Amser rhedeg: tua 2 awr 30 munud (gan gynnwys un egwyl).

Cynnig aelodau

£10 i ffwrdd ar y noson agoriadol (2 bris uchaf). Dod yn aelod.

Cynigion grŵp

Grwpiau 10+ o leiaf £4 i ffwrdd, Maw – Iau, 2 bris uchaf. Trefnu ymweliad grŵp.

Cynnig myfyrwyr a dan 16

£4 i ffwrdd, Maw – Iau, 2 bris uchaf.

Pob cynnig yn amodol ar seddi ddewisiol, dosraniadau ac argaeledd.

Archebwch cyn gynted â phosib er mwyn sicrhau’r dewis orau o seddi. Efallai bydd prisiau tocynnau’n cael eu haddasu a bydd yn adlewyrchu’r pris presennol ar gyfer pob perfformiad yn seiliedig ar alw. Gall prisiau newid ar unrhyw adeg heb rybudd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon