Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Matthew Bourne's Nutcracker!

Theatr Donald Gordon

22 – 26 Mawrth 2022

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Matthew Bourne's Nutcracker! {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-886

Matthew Bourne's Nutcracker!

22 – 26 Mawrth 2022

Theatr Donald Gordon

Mae'n ddrwg gennym gyhoeddi bod taith y DU Matthew Bourne's Nutcracker!, a oedd i fod i ddod i Ganolfan Mileniwm Cymru 23 – 27 Mawrth 2021, wedi’i ohirio o achos pandemig y Coronafeirws. Fodd bynnag, mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ni wedi llwyddo i gadarnhau dyddinewydd ar gyfer y perfformiadau, sef 22 – 26 Mawrth 2022.

Mae deiliaid tocynnau ar gyfer perfformiadau 2021 wedi eu symud yn awtomatig i ddyddiad a seddi sy’n cyfateb i’r archeb wreiddiol. Gellir dod o hyd i holl fanylion eich archeb newydd drwy fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Mae un o sioeau mwyaf poblogaidd Matthew Bourne yn dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru am wythnos yn unig!

Mae Nutcracker! Yn sioe sy’n berffaith ar gyfer bob tymor, ac wedi derbyn clod gan feirniaid a chynulleidfaoedd fel ei gilydd.

Gyda ffraethineb a ffantasi hudolus nodedig Matthew Bourne, mae Nutcracker! Yn dilyn taith chwerwfelys Clara o Noswyl Nadolig dywyll yng nghartref plant amddifad Dr. Dross, trwy fyd gaeafol sglefrio iâ disglair i deyrnas losin Sweetieland. Dyma gynhyrchiad wedi’i ysbrydoli gan sioeau cerdd ysblennydd Hollywood y 1930au.

Mae sgôr hudolus Tchaikovsky a setiau a gwisgoedd hyfryd Anthony Ward yn cyfuno â choreograffi gwefreiddiol Bourne i greu Nutcracker! ffres a direidus sy’n addas ar gyfer bob tymor. Disgwyliwch sypreisys newydd yn y cynhyrchiad gwefreiddiol yma sydd wedi’i ailddyfeisio ar gyfer 2021.

Wedi’i ddisgrifio fel ‘the undisputed king of dance theatre’ gan The Observer, mae’r meistr o adrodd straeon Matthew Bourne a’i gwmni, New/Adventures wedi creu rhai o gynyrchiadau dawns mwyaf llwyddiannus y ddwy ganrif ddiwethaf, gan gynnwys The Red Shoes, Swan Lake, Cinderella, Edward Scissorhands ac, yn fwyaf diweddar, ei ail-ddychmygiad arobryn o Romeo and Juliet.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“In a nutshell, it's a cracker!”

The Times
Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“A real treat”

The Daily Telegraph

Amser cychwyn:
Maw – Sad 7.30pm
Iau a Sad 2.30pm

CYNIGION I AELODAU

Gostyngiad o £10 ar 23 Mawrth. Aelodaeth. 

CYNIGION I GRWPIAU

Grwpiau 10+ gostyngiad o £5, perfformiadau penodol. Trefnu ymweliad grŵp.

YSGOLION

£10 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

CYNIGION DAN 26

Tocynnau am £10

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon